Rajoituksia lentopaikoille

Rajoituksia lentopaikoille

Traficom on tehnyt 8.12.2020 päätöksen rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden (UAS = Unmanned Aircraft System; miehittämättömän ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä; miehittämätön ilma-alus ja sen käytön edellyttämät järjestelmän osat) perustamisesta lentoliikenteen suojaamiseksi lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä, sekä lähialueilla (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeillä (FIZ). Päätös koskee myös Hailuodon lentopaikkaa (liite 2). Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet perustetaan ajalle 31.12.2020 – 31.12.2021. UAS-ilmatilavyöhykkeiden rajoitukset koskevat kaikkea miehittämätöntä ilmailua. UAS-ilmatilavyöhykkeelle lentäminen miehittämättömällä ilma-aluksella on sallittua ainoastaan erikseen määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

 

Liite 1 Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet lentopaikkojen lähialueille (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeille (FIZ)

Liite 2 Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet valvomattomille lentopaikoille

Liite 3 Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet helikopterilentopaikoille

Päätös rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta lentoliikenteen suojaamisesksi

Oikaisuvaatimusohje suomenkielinen yritys

Oikaisuvaatimusohje_henkilo