Expired: Presidentinvaalit 2018

Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018 klo 9-20.

Äänestysalue ja -paikka

Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali. Käyntiosoite on Luovontie 176.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2018 sekä ulkomailla 17.-20.1.2018. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.

Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali.  Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Äänestyspaikka on avoinna
ke 17. – pe 19.01. klo 12–16
la 20. – su 21.01. klo 12–15
ma 22.01. klo 14–18
ti 23.01. klo 12–16

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali.

Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018 klo 9-20. Äänestysalue ja -paikka ovat samat kuin ensimmäisellä kierroksella.

Ennakkoäänestys mahdollisessa toisessa vaalissa toimitetaan kotimaassa 31.1 – 6.2.2018 sekä ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

Äänestyspaikka on avoinna
ke 31.01. – pe 02.02. klo 12–16
la 03. – su 04.02. klo 12–15
ma 05.02. klo 14–18
ti 06.02. klo 12–16

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Ilmoituksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Saija Marjaniemi p. 050 575 5642 arkipäivisin klo 8-16. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Hailuoto 4.12.2017     KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA