PPSHP:n maksuton Päivystysapu 116117 toiminta laajenee

Puhelinneuvonnan lisäksi palvelusta saa 7.1.2022 alkaen neuvontaa chat-palvelun kautta. Palvelu tehostuu myös siten, että terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi sosiaalialan ammattilaiset ovat ohjaamassa ja neuvomassa kiireellisissä ongelmissa asiakkaita.

Päivystysapu 116117 ohjaa oikeaan hoitopaikkaan ja kertoo kuinka nopeasti hoitoon pitää hakeutua. Jos tilanne ei vaadi käyntiä terveydenhuollossa, palvelusta saa neuvoja itsehoitoon. Päivystysapu on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä palvelu, jossa ammattilaiset vastaavat kansalaisten päivystystarpeeseen ympäri vuorokauden.

Pohjois-Pohjanmaalla palvelun tuottaa 3.1.2022 alkaen kilpailutuksen kautta Terveystalo. Terveystalon kanssa tehty sopimus on kaksivuotinen ja siinä on kahden vuoden optio.

Terveystalossa hoidontarpeen arvion tuottamisesta vastaa palvelupäällikkö Henna Siippainen ja lääketieteellisestä laadusta vastaava lääkäri Petteri Raejärvi. Palautetta palvelusta voi antaa PPSHP:n asiakaspalautejärjestelmän kautta, palautteiden käsittelystä vastaa palvelupäällikkö Marja Ylilehto yhdessä palveluntuottajan ja alueellisen koordinaatioryhmän kanssa.

Turvallinen chat uusi kanava

Puhelinneuvonnan ja tekstipalvelun lisäksi Päivystysavusta saa Pohjois-Pohjanmaalla vuodenvaihteen jälkeen henkilökohtaista palvelua ja hoidontarpeen arvioinnin myös chatin kautta 24/7. Palvelu avautuu kansalaisille 7. tammikuuta.

Chat-palvelu toteutetaan Terveystalon etäpalvelualustalla, joka on tietoturvallinen ja asiakkaalle helppokäyttöinen. Chat vaatii vahvan tunnistautumisen joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelua voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla. Linkki etäpalvelualustalle lisätään sairaanhoitopiirin ja kuntien omille verkkosivuille sekä Pohjois-Pohjanmaan Päivystysavun esittelysivulle Päivystystalo.fi-palveluun.

Omaolo-arvioinnit Päivystysapuun

Päivystysavussa aloitetaan alkuvuodesta 2022 myös Omaolo-digipalvelun kiireellisten oirearvioiden käsittely. Alueen Omaoloa käyttävät kunnat voivat halutessaan ohjata ammattilaisen käsittelyä vaativat oirearviot hyvinvointikeskusten kiinni ollessa Päivystysapuun käsiteltäväksi. Näin Omaolo-palvelua saadaan laajennettua kiireellisissä yhteydenotoissa ympärivuorokautiseksi.