Pohteen ensimmäinen järjestöavustushaku avautuu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestöavustushaku vuodelle 2023 avautuu 15.11.2022. Pohde tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta. Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään tiedottamaan avustushaun avautumisesta alueellaan toimiville yleishyödyllisille yhteisöille.

Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä. Toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.

Lisätietoja: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-jarjestoavustushaku-alkaa-15-11-2022/