Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tiedote

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille. 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde, ja siihen kuuluvana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi aloittivat toimintansa. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset yhdistyivät. Uuden pelas-tuslaitoksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos. Uudistus ei vaikuta pelastustoimen perustehtäviin.

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsä-mäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhä-joki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyr-nävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

Pelastuslaitoksen virallinen postiosoite on:

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kirjaamo
PL 10
90029 Pohde
kirjaamo@pohde.fi
Y-tunnus 3221326-2

Pelastuslaitoksen hallinnon osoite on:

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Linnanmaan paloasema
Elektroniikkatie 1
90590 Oulu

Pelastuslaitoksen sähköpostiosoite on pelastuslaitos@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos jakautuu neljään palvelualueeseen: onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, tilannekeskus ja yhteiset palvelut.

Onnettomuuksien ehkäisytoiminnalla tarkoitetaan maankäytön ja rakentamisen ohjausta ja valvontaa sekä eri toimijoiden ja ihmisten ohjausta, neuvontaa ja koulutusta sekä pelastustoimelle kuuluvia valvontatehtäviä. Myös pelastustoimen varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sekä näissä asioissa tapahtuvaan alueen kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhän liittyvät asiat kuuluvat tälle palvelualueelle. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Mika Haverinen, mika.haverinen@pohde.fi, 044 703 8600.

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan hälytystehtävien hoitamista. Myös paloasemien toi-mintavalmiuden suunnittelu ja ylläpitäminen sekä pelastustoimintaan kuuluva viran-omaisyhteistyö kuuluu tälle palvelualueelle. Pelastustoiminnan palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä, harri.pyyhtia@pohde.fi, 044 429 6005.

Pelastuslaitoksen tilannekeskus tuottaa pelastustoiminnan sisäistä tilannekuvaa ja palveluita sekä tukee ja tarvittaessa osallistuu pelastustoiminnan johtamistoimintaan. Toiminta laajentuu koko Pohjois-Suomen tilannekeskukseksi vuoden 2024 alusta, jolloin palvelu ulottuu Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjan-maan alueille. Tilannekeskuksen palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Pekka Räty, pekka.raty@pohde.fi, 044 4296 004.

Yhteisten palvelujen palvelualue tuottaa tukipalveluja pelastustoimen lakisääteisen palvelutuotannon toteuttamista varten. Palvelualue on jakautunut teknisiin palveluihin ja TKIO-palveluihin. Yhteisten palveluiden palvelualuejohtaja: pelastuspäällikkö Kari Malinen, kari.malinen@pohde.fi, 044 703 8640.

Muut yhteystiedot:

Yhdistyneiden pelastuslaitosten (Jokilaaksot ja Oulu-Koillismaa) henkilöstön puhelinnumerot säilyivät pääosin ennallaan.
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi. Uudet sähköpostiosoitteet ovat käytössä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole vielä puhelinvaihdetta. Tilapäinen puhelinnumero on 08 315 6126.

Suosittelemme käyttämään henkilöstön suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät muun muassa pelastuslaitoksen internet-sivuilta.

Internet-sivut:
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen internet-sivujen osoite on https://pelastustoimi.fi/pohjois-pohjanmaa (sivuston asiasisältö täydentyy kevään aikana).

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavat:

Facebook: http://www.facebook.com/Pohjoispohjanmaanpela
Instagram: www.instagram.com/pppelastuslaitos/
Twitter: https://twitter.com/PPpelastus
LinkedIn: www.linkedin.com/in/pohjois-pohjanmaan-pelastuslaitos2023/

Yhteistyöterveisin

POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
Petteri Jokelainen
pelastusjohtaja
044 4296 006
petteri.jokelainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

 

Lue tai lataa tiedote pdf-muodossa:Tiedote: Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen yhteystiedot