Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistöjen kunnostukseen ja vesien- ja merenhoitoon
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
 • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (valtakunnallinen haku)

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin

 • kalataloudellisiin kunnostuksiin (Lapin ELY-keskus)
 • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)
 • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 • Rakennusperinnön hoito: Touko Linjama, p. 0295 038 558 ja Sirpa Lehtola, p. 0295 038 368
 • Saariston ympäristönhoito: Jorma Pessa, p. 0295 038 398
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Maria Ekholm-Peltonen, p. 0295 038 597, Hanna Hentilä p. 0295 016 312
 • Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Henri Vaarala p. 0295 038 020, Arto Iwendorff, p. 0295 038 367,                Jukka Tuohino, p. 0295 038 426
 • Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Tero Väisänen, puh. 0295 038 434
 • Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, Eeva Nuotio p. 0295 028 025
 • Kalataloudelliset kunnostukset: Jarno Turunen p. 0295 037 058, Jouni Hiltunen p. 0295 037 046
 • Haitallisten vieraslajien torjunta: Reima Leinonen, p. 0295 023 799
  Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

  Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

  Oulussa 15. päivänä lokakuuta 2020
  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus