Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 22.2.2022. Ryhmä totesi epidemiatilanteen säilyneen kuluneen viikon aikana tasaisena. Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä helmikuun loppuun, ja myös Pohjois-Pohjanmaalla laajasta etätyösuosituksesta luovutaan. 1.3. lähtien alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee etä- ja lähityön yhdistämistä.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Suositus kunnille

 • suositellaan, että kunnat edistävät koronarokottamista kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Yksityistilaisuudet

 • yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygieniaan, riittäviin turvaetäisyyksiin ja kasvomaskin käyttöön.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • aina julkisissa sisätiloissa.
 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
 • peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa koulujen työntekijöille ja neljännen sekä sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskeen myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
 • suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyö ja etäkokoukset

 • suositellaan etätyötä helmikuun loppuun asti niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. 1.3. lähtien suositellaan etä- ja lähityön yhdistämistä.

Hygieniaohjeet