Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan terveyspalvelujen tuottajaksi 1.6.2021 alkaen

Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan kehittäjäkumppaniksi tuottamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita sekä edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hankintaan kuuluvat muun muassa yleislääkärin lähipalvelu, vastuulääkäripalvelu ikäihmisille, hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu sekä hoidontarpeen arviointi. Sopimus koskee lääkäripalveluita. Hailuodon oma hoitohenkilökunta jatkaa kunnan omina työntekijöinä.

–  Hailuodon kuntalaisten näkökulmasta katsottuna asiat terveydenhuollossa pysyvät ennallaan. Oman terveysaseman tuttu henkilökunta vastaa asukkaiden hoidosta osaltaan ja Pihlajalinnan lääketieteellinen osaaminen saadaan monin erilaisin tavoin tuotua hailuotolaisten parhaaksi. Kehittämistyössä asiakkaiden ääni tulee jatkossakin kuuluviin ja erityisesti jatkossa panostetaan hoitoketjujen sujuvuuteen ja laatuun.

Palvelutuotanto alkaa 1.6.2021, ja sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Lisäksi hankintaa on mahdollista jatkaa kahdella vuoden mittaisella optiokaudella.

Tiedotamme muuttuvista terveydenhoidon puhelinnumeroista sekä palveluntuottajan vaihdoksesta johtuvista muutoksista mahdollisimman pian mutta viimeistään kesäkuuhun mennessä.