Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Kaikilla lapsilla on oikeus lain mukaan varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Perhevapailla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoitamiseksi olevan vanhemman lapsen sekä lapsen, jonka vanhempi ei muusta syystä ole työssä tai opiskele, oikeus osallistua varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2016 alkaen osa-aikaiseksi tai osapäiväiseksi.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Kun vanhempi on kotona:

 • 20 tuntia viikossa
  • 4 tuntia x 5pv  klo 8.30-13.30
  • 2,5 päivää = 2pv x 8 tuntia ja 1 pv 4 tuntia klo 8.30-12.30 (paikan voi jakaa alkuviikon ja loppuviikon kävijöihin, ennalta määrätyt päivät sovitellaan)

Kun vanhemmat tai muut huoltajat  ovat kokopäiväisesti työssä tai opiskelevat tai ovat yrittäjä päätoimisesti, tai jos lapselle on tarpeen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden, taikka se on muuten lapsen edun mukaista ovat vaihtoehdot seuraavat:

 • 20 tuntia viikossa
  • 4 tuntia x 5pv klo 8.30-13.30
  • 2,5 päivää = 2pv x 8 tuntia ja 1 pv 4 tuntia klo 8.30-12.30 (paikan voi jakaa alkuviikon ja loppuviikon kävijöihin, ennalta määrätyt päivät sovitellaan)
 • 12 päivää kuukaudessa (20-30 tuntia viikossa, noin 3 päivää viikossa)
 • 15 päivää kuukaudessa (30-35 tuntia viikossa, noin 4 päivää viikossa)
 • Puolipäivähoito 5 tuntia päivässä (alle 25 tuntia viikossa)
 • Kokopäivähoito (yli 35 tuntia viikossa), kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ovat kokoaikaisessa työssä, opiskelevat tai toimivat yrittäjinä päätoimisesti

Tilapäinen päivähoito

Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitopaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus, mikäli päivähoitoryhmässä on tilaa. Hoito voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäinen päivähoito ei katkaise Kelan etuuksia.

Kaikkien perheiden päivähoidon tarvekartoitus tehdään kesän aikana ja päivähoitosopimukset tarkistetaan ajan tasalle syksyyn mennessä.