Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos päivähoitopaikkaa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoitotarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Hakulomakkeen päivähoitopaikkaa varten voi täyttää ja tulostaa edellä olevasta linkistä tai valmiiksi tulostettuina lomakkeita saa kunnantoimistosta, päiväkoti OnnenSaaresta ja perhepäiväkoti Pikkuluodosta. Hakemus palautetaan Päiväkoti OnnenSaareen, Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto.