Lapsen hakeminen päivähoidosta

Alle kouluikäisellä lapsella tulisi olla oikeus koko ajan aikuisen läsnäoloon. Toinen lapsi ei voi olla vastuussa toisesta lapsesta. Siksi lapsi luovutetaan vain täysi-ikäiselle hakijalle. Jos hakija on muu kuin vanhempi, tulee päivähoidon henkilöstön tietää, kuka tulee hakemaan.

Lapsen haun viivästyessä (merilautan aikataulumuutos, omaan työhön kuuluva palopäivystyksen tai ensivasteen tehtävä) kannattaa soittaa tai laittaa tekstiviesti Pikkuluotoon, puh. 044 4973 532. Silloin vältytään puolin ja toisin turhilta harmitteluilta ja odotteluilta.

Päihteiden vaikutuksen alaisena olevalle hakijalle henkilökunnalla ei ole lupa luovuttaa lasta.