Päivähoito

Hailuodossa toimii päiväkoti OnnenSaari. Päiväkoti sijaitsee keskellä kirkonkylää, koulun ja kirkon läheisyydessä, osoitteessa Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto.

Päiväkoti OnnenSaari

OnnenSaaressa on 1.8.2018 alkaen kaksi päiväkotiosastoa: 24-paikkainen yli 3-vuotiaiden osasto, jonka yhteydessä toimii esiopetusryhmä ja alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmä, joka toimii tarvittaessa ympärivuorokautisesti vanhempien työvuorojen mukaan.

Päiväkoti OnnenSaaren toiminta on monipuolista, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa varhaiskasvatusta. Oman leimansa toiminnalle antaa lähellä oleva luonto, joka tarjoaa monipuoliset ja vuodenaikojen mukaan vaihtuvat leikkipaikat. Luontoa tarkkaillaan, tutkitaan ja luonnosta nautitaan retkeillen.

Yhteystiedot

Eija Salonpää

Päiväkoti OnnenSaari
puh. 044 497 3531
onnensaari(a)hailuoto.fi

Perhepäiväkoti Pikkuluoto

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuluoto muuttuu 1.8.2018 alkaen päiväkoti OnnenSaaren alle 3-vuotiaiden osastoksi. Pikkuluoto on 12-paikkainen. Toiminnassa painottuu pienten, alle kolmevuotiaiden lasten hoito ja kasvatus. Pikkuluoto on auki tarvittaessa pidennetysti (ympärivuorokautisesti) ennalta sovittujen hoitoaikojen mukaisesti.

Yhteystiedot

Eija Salonpää

Pikkuluoto
Puh. 044 497 3532
tuomikka(a)hailuoto.fi

Päivähoidon ABC

Tutustu näistä linkeistä Hailuodon varhaiskasvatukseen ja päivähoidon toimintaan: