Opetus

Työ ja loma-ajat 900x350

Hailuodon koulun opettajat pyrkivät kasvattamaan yhdessä vanhempien kanssa oppilaista perustaidot ja -tiedot hallitsevia toiset huomioonottavia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka menestyvät jatko-opinnoissaan.

Koulu tarjoaa tasokasta koulutusta oppilailleen ja saari tarjoaa lapsille turvallisen ja ihmisläheisen oppimisympäristön. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimivat koulun teemoina hyviin oppimistulokseen pyrittäessä.

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2019 hyväksynyt 1.-9. vuosiluokan opetussuunnitelman.  Koko peruskoulua koskeva opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019. Opetussuunnitelmatyö jatkuu edelleen mm. varhennetun kieltenopetuksen osalta.

Hailuodon varhaiskasvatussuunnitelma

Hailuodon peruskoulun OPS 1-9 lk

Hailuodon peruskoulun OPS 1-9 (luonnos) 5.2.2020

Hailuodon perusopetuksen tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista peruskoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaiden huoltajille

Kaija Sipilä sivistysjohtaja (rehtori)
Asko Heikura,sij. Annukka Loukola luokanopettaja 5.-6 lk,  käsityö 3.-8. lk
Kirsi Nurmi palvelualuesihteeri
Katja Kaarlela luokanopettaja 1.-2. lk, kuvataide 3.-4. lk ja 7. lk, ympäristöoppi 3.-4. lk.
Sirpa Kartimo-Pramila koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Kaarina Hiltunen luokanopettaja 3.-4. -luokka, musiikki 3.-7. lk, englanti 3. lk., käsityö 3.-8. lk
Reetta Kuusisto matematiikka, fysiikka ja kemia 7.-9. lk
Juho Longi erityisopettaja
Outi Nylander koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Mari Palosaari äidinkieli 7.-9..lk,  liikunta 7.-9. lk, terveystieto, valinnainen ilmaisutaito ja liikunta, 7. luokanvalvoja.
Ida Särvä biologia, maantieto, 7. lk kotitalous, valinnainen kotitalous ja kuvataide 8.-9. lk.
Jani Sievola, sij. Aura Pusa historia ja yhteiskuntaoppi 5.-9. lk, uskonto 5.-9. lk, oppilaanohjaus, valinnainen lakitieto, 8.lk luokanvalvoja
Mervi Törmänen vararehtori, englanti 4. lk ja  6.-9. lk, ruotsi 6.-9. lk, valinnainen englanti 8.-9. lk, valinnainen saksa 8.-9. lk, 9. lk luokanvalvoja.
Minna Simola siistijä
Juha Taskinen poikien liikunta 7-9.lk, ruokalanhoitaja
kouluterveydenhoitaja; (erillinen aikataulu)
Timo Latomaa psykologi; koululla pääsääntöisesti torstaisin, puh. 044 2422 176

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet

Peruskoulun opetushenkilökunnan (opettajien ja koulunkäynninohjaajien) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi.

Rehtorilla, koulusihteerillä ja keittäjällä sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hailuoto.fi.

Katso kaikki yhteystiedot täältä