Opetus

Työ ja loma-ajat 900x350

Hailuodon koulun opettajat pyrkivät kasvattamaan yhdessä vanhempien kanssa oppilaista perustaidot ja -tiedot hallitsevia toiset huomioonottavia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka menestyvät jatko-opinnoissaan.

Koulu tarjoaa tasokasta koulutusta oppilailleen ja saari tarjoaa lapsille turvallisen ja ihmisläheisen oppimisympäristön. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimivat koulun teemoina hyviin oppimistulokseen pyrittäessä.

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma on päivitysvaiheessa. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2018 hyväksynyt 1.-8. vuosiluokan opetussuunnitelman. Opetussuunnitelmatyö jatkuu ja tavoitteena on koko peruskoulua koskevan uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen syksyllä 2019.

Hailuodon varhaiskasvatussuunnitelma

Hailuodon peruskoulun opetussuunnitelma 1-8 

Hailuodon perusopetuksen tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista peruskoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaiden huoltajille

koulupsykologi; koululla 1-2 pv/kk (erillinen aikataulu)
Kaija Sipilä sivistysjohtaja
Asko Heikura luokanopettaja 5-6.-luokka, kuvataide 7.lk
Hilkka Junttila kotitalous 7.lk, koulusihteeri
Katja Kaarlela luokanopettaja 1-2.lk, kuvataide 3-4.lk
Sirpa Kartimo-Pramila koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Kaarina Hiltunen luokanopettaja 3.-4. luokka, musiikki 3-7.lk, englanti 3.lk, käsityö 3-7.lk
Tarja Karjalainen matematiikka, fysiikka ja kemia 7-9.lk, 9.lk luokanvalvoja
Pekka Kansanoja käsityö 3-7 lk., maantieto 7-9.lk, valinnainen käsityö
Outi Nylander koulunkäynnin ohjaaja
Mari Palosaari äidinkieli 7-9.lk, liikunta 3-4.lk, tyttöjen liikunta 7-9.lk, terveys­tieto, valinnainen ilmaisutaito, valinnainen liikunta, valinnainen tarinakurssi,
Tuula Vettainen erityisopettaja, ympäristöoppi 3-4.lk
Pekka Kansanoja koulukuraattori;
Jani Sievola biologia, historia ja yhteiskuntaoppi 7-9. lk, uskonto 5-9.lk, elämänkatsomustieto 1-5.lk, oppilaanohjaus, 7.lk luokanvalvoja
Simola Minna siistijä
Juha Taskinen poikien liikunta 7-9.lk, keittäjä
Marika Säynäjäkangas kouluterveydenhoitaja; koululla torstaisin (erillinen aikataulu)
Mervi Törmänen vararehtori, englanti 4.lk, 6-9.lk, ruotsi 6-9.lk, 8.lk luokanvalvoja

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet

Peruskoulun opetushenkilökunnan (opettajien ja koulunkäynninohjaajien) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi.

Rehtorilla, koulusihteerillä ja keittäjällä sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hailuoto.fi.

 

 

 

Katso kaikki yhteystiedot täältä