Opetus

Työ ja loma-ajat 900x350

Hailuodon koulun opettajat pyrkivät kasvattamaan yhdessä vanhempien kanssa oppilaista perustaidot ja -tiedot hallitsevia toiset huomioonottavia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka menestyvät jatko-opinnoissaan.

Koulu tarjoaa tasokasta koulutusta oppilailleen ja saari tarjoaa lapsille turvallisen ja ihmisläheisen oppimisympäristön. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimivat koulun teemoina hyviin oppimistulokseen pyrittäessä.

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2019 hyväksynyt 1.-9. vuosiluokan opetussuunnitelman.  Koko peruskoulua koskeva opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2019. Opetussuunnitelmatyö jatkuu edelleen mm. varhennetun kieltenopetuksen osalta.

Hailuodon varhaiskasvatussuunnitelma

Hailuodon peruskoulun OPS 1-9 lk

Hailuodon koulun tuntijako

Hailuodon perusopetuksen tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista peruskoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaiden huoltajille

Kaija Sipilä sivistysjohtaja (rehtori) puh. 044 4973 560
Kirsi Nurmi palvelualuesihteeri, Hailuodon koulu puh. 044 4973 506
Asko Heikura,sij. Annukka Loukola luokanopettaja 5.-6. lk, 7. lk kuvaamataito, elämänkatsomusop. puh. 040 671 3662
Katja Kaarlela luokanopettaja 1.-2.lk, kuvataide 3.-4.lk, valinnainen 8.-9 lk, puh. 044 4973 561
Sirpa Kartimo-Pramila koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja puh. 044 4973 567
Kaarina Hiltunen luokanopettaja 3.-4. -luokka, musiikki 1.-7. lk,  käsityö 3.-8. lk, kotitalous 7 lk, valinnainen kotitalous 8.-9. lk, puh. 044 497 3562
Reetta Kuusisto matematiikka, fysiikka ja kemia 7.-9. lk, 9. lk luokanvalvoja, puh. 040 663 9456
Juho Longi erityisopettaja, luokanvalvoja  7. lk, puh. 044 497 3599
Outi Nylander koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja puh. 040 683 5496
Mari Palosaari äidinkieli 7.-9..lk, liikunta 7.-9. lk, terveystieto, valinnainen ilmaisutaito ja liikunta, 8. lk luokanvalvoja, puh. 040 617 5923
Liisa Petäinen 7.-8. lk historia ja yhteiskuntaoppi 5.-6. ja 9. lk, uskonto 3.-9. lk, oppilaanohjaus, valinnainen lakitieto, 8.lk luokanvalvoja puh. 044 4973 563
Hugo Rauhamaa biologia 7.-9. lk, maantieto 7.-9. lk, ympäristöoppi 3.-4. lk, liikunta  7.-9. lk, tutoropettaja, puh. 040 661 4252
Mervi Törmänen vararehtori, englanti 3.-4. lk ja 6.-9. lk, ruotsi 6.-9. lk, valinnainen englanti 8.-9. lk, puh. 040 486 3084
Minna Simola siistijä puh. 044 497 3554
Juha Taskinen ruokalanhoitaja, puh. 044 4973 3564
Marika Rontti kouluterveydenhoitaja; (erillinen aikataulu) puh. 044 4973 543
Salla Savolainen koulukuraattori, koululla pääsääntöisesti torstaisin, puh. 044 2510 504
Timo Latomaa psykologi; koululla pääsääntöisesti torstaisin, puh. 044 2422 176

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet

Peruskoulun opetushenkilökunnan (opettajien ja koulunkäynninohjaajien) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi.

Rehtorilla, koulusihteerillä ja keittäjällä sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hailuoto.fi.

Katso kaikki yhteystiedot täältä