8. luokka

ruotsi: Lue s. 60-61. Tee teht. 2K s. 64.

englanti: Verbikoe show-spread to 4.4.