Tuntijako

9Koekalenteri ja tuntijako 900x350

Tältä sivulta näet opetuksen tuntijaon.

 

Tuntijako

Tuntijaosta näet, kuinka opetukseen käytettävä tuntimäärä jaetaan eri oppiaineiden kesken. Peruskoulujen tuntijaosta päättää valtioneuvosto määrittämällä oppiaineiden vähimmäistuntimäärät.

Tuntijako on edelleen voimassa yläkoulun osalta siten, että 7.lk siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon 1.8.2017, 8.lk siirtyy 1.8.2018 ja 9.lk siirtyy 1.8.2019, jolloin koko peruskoulussa noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa.

Tuntijako oppiaineiden kesken
Aine 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht.
Äidinkieli 7 7 5 5 5 5 3 3 3 43
A-kieli 1 2 2 2 2 2 3 3 17
B-kieli 2 2 2 6
Matermatiikka 3 3 4 4 4 4 yhteensä 7 3 32
Ympäristöoppi 2 2 3 3 10
Biologia ja maantieto 2 2 2 2 3 11
Fysiikka ja kemia 1 1 2 2 3 9
Terveystieto 1,5 1,5 3
Uskonto ja elämänkatsomustieto 1 1 1 1 2 2 1 1 1 11
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 2 2 3 11
Musiikki 1 1 2 2 2 2 yhteensä 1 11
Kuvataide 2 2 2 2 3 3 2 16
Käsityö 2 2 2 2 2 2 3 15
Liikunta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Kotitalous yhteensä 3 3
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2
Valinnaiset 7 6 13
Kaikki yhteensä 20 21 23 23 27 27 30 30 30 231

Hailuodon peruskoulun uusi tuntijako

Uusi tuntijako on alakoulun osalta astunut voimaan 1.8.2016 alkaen.