Tuntijako

Koekalenteri ja tuntijako 900x350

Tuntijaosta näet, kuinka opetukseen käytettävä tuntimäärä jaetaan eri oppiaineiden kesken. Peruskoulujen tuntijaosta päättää valtioneuvosto määrittämällä oppiaineiden vähimmäistuntimäärät.

Hailuodon koulun tuntijako