Tuntijako

9Koekalenteri ja tuntijako 900x350

Tältä sivulta näet opetuksen tuntijaon.

 

Tuntijako

Tuntijaosta näet, kuinka opetukseen käytettävä tuntimäärä jaetaan eri oppiaineiden kesken. Peruskoulujen tuntijaosta päättää valtioneuvosto määrittämällä oppiaineiden vähimmäistuntimäärät.

 

Hailuodon peruskoulun tuntijako