Oulun seudun kehityskuva 2030+

Oulun seudun kunnat ovat määritelleet tavoitteet seudun yhdyskuntarakenteesta, liikennejärjestelmästä ja elinvoimasta

Oulun seudun kunnat ovat yhteistyössä sidosryhmien kanssa määritelleet tavoitteet kestävästä yhdyskuntarakenteesta, liikennejärjestelmästä ja elinvoimaista. Oulun seutu tavoittelee muun muassa edelläkävijyyttä kestävässä liikkumisessa ja monipuolisuutta asumisessa ja matkailualueissa ja -reiteissä. Vetovoimatekijöinä korostuvat pohjoisuus, merellinen sijainti, kestävyys ja seudullinen yhteistyö.

Seudulla on neljä päätavoitetta

  • Oulun seudun monikeskuksisuus, asumisen monipuolisuus ja pohjoinen keskus ovat selkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä.
  • Seudullisella maankäytön, liikenteen ja palveluiden yhteissuunnittelulla mahdollistetaan elinvoimainen ja houkutteleva palvelu- ja osaamiskeskittymien verkko, jonka veturi on Oulu.
  • Oulun seutu on hyvin saavutettavissa ja vahvat joukkoliikennekäytävät tukevat kasvua. Oulun seutu on yksi kestävän liikkumisen seutu Suomessa.
  • Oulun seudulla on hyvin saavutettava ja yhdessä luotu seudun vahvuuksiin perustuva matkailualueiden ja reittien verkosto, jonka kärkinä ovat merellisyys ja vesistöt sekä kaupunkikulttuuri ja luontomatkailu.

”Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät kuntien maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä elinvoiman kehittämiseen.  Yhteisen suunnitelman avulla saamme myös valtion mukaan Oulun seudun hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Seudun kehitystä on arvioitu kolmen erilaisen skenaarion avulla

Skenaarioissa tarkasteltiin erilaisten trendien vaikutuksia asumiseen, palveluihin, työpaikkoihin, liikkumiseen ja saavutettavuuteen ja matkailuun. Lisäksi arvioitiin skenaarioiden mahdollisia vahvuuksia ja heikkouksia seudun kuntien näkökulmasta.

Tavoitteiden määrittelyyn ja skenaarioiden arviointiin on osallistunut yli 100 toimijaa, muun muassa seudun kunnanjohtajia, kuntien luottamushenkilöitä sekä kuntien maankäytön ja liikenteen ja matkailun asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia.

Kehityskuva 2030+ valmistuu syksyllä

Työn alla on myös kehityskuvakartan sekä toimenpideohjelman laatiminen. Näiden teemojen osalta viimeinen kehityskuvatyöpaja järjestetään elokuussa. Kehityskuva 2030+ valmistuu syksyllä 2021.

Kehityskuva 2030+ on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Kehityskuvan tekeminen perustuu Oulun seudun kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja valtion välillä tehtyyn Oulun seudun MAL-sopimukseen.  Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Hanketta rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Työn toteuttamisesta vastaa WSP Finland Oy.

 

Lisätietoja kehityskuvatyöstä https://www.ouka.fi/kehityskuva

Lisätietoja antavat:

Aki Heiskanen, Hailuoto, puh. 044 4973 502

Ari Alatossava, Ii, puh. 040 567 6700

Tuomas Lohi, Kempele, puh. 0500688594

Pekka Rajala, Liminka, puh. 050 3125000

Paula Karsi-Ruokolainen, Lumijoki, puh. 050 568 1366

Jukka Syvävirta, Muhos, puh. 044 4970 001

Päivi Laajala, Oulun kaupunki, puh. 0401801168

Vesa Anttila, Tyrnävä, puh. 0406639859

 

Asiantuntijat:

Claes Krüger, Oulun kaupunki, puh. 0447031247

Susanna Harvio, WSP Finland Oy, puh. 050 316 0193