Nyt on aika välittää!

Välittämisen päivää vietetään taas perjantaina   26.11.

Voit omalla toiminnallasi edistää rikastavan vuorovaikutuksen syntymistä ja luoda välittämisen kulttuuria.  Yhdessä rakennamme ikäystävällistä yhteiskuntaa, jossa jokaisen on hyvä vanheta.

Rikastava vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen ovat välittämistä

Välittämisen päivän taustalla on tarve rikastavalle vuorovaikutukselle.  Filosofi Pekka Himanen toteaa Kukoistuksen käsikirjassaan, että kyse on yhdessä elämisen kyvystä, siitä miten kykenemme eläytymään toisen ihmisen asemaan ja välittämään toisesta. Yhteenkuuluvuuden tunne, luottamus ja kokemus siitä, että on arvokas, ovat inhimillisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kaikkein syvimpiä perustarpeitamme.  Jos ihmiselle ei synny toisen arvostavan katseen kautta kokemusta omasta arvokkuudesta, seuraukset elämälle voivat olla murskaavat. Ulkopuolisuuden tunne syntyy, jos ei voi kokea yhteyttä toiseen ihmiseen.

Juuri välittämisestä syntyy lopulta ihmisen kokemus omasta arvokkuudesta.  Tämä luo luottamuksen, hyvinvoinnin ja merkityksen kokemuksen perustan. Tästä syntyy hyvän kierre, ja oman elämänsä arvokkuutta kokeva ihminen kykenee vastaavasti hyväksymään toisen ihmisyyden ja näkemään erilaisuuden rikkautena.

Välitätkö sinä?

Välittämisen päivän tarkoituksena on kiinnittää jokaisen meidän huomio siihen, miten kohtaamme toisia ihmisiä ja erityisesti ikäihmisiä. Ehdimmekö pysähtyä ja kuunnella? Uskallammeko kysyä ja tarvittaessa myös auttaa?

Pienikin sana, ele, hymy tai kysymys voi tuoda ihmiselle hyvän mielen ja tunteen kohdatuksi tulemisesta. Jokaisella kohtaamisella on merkitystä.

Välittämisen päivän tarkoituksena onkin kannustaa ja rohkaista meistä jokaista tekemään pieniä ja konkreettisia välittämisen tekoja ja näin osoittamaan, että välitämme. Myös tässä voi hyödyntää listaa pienistä välittämisen teoista. Välittää voi joka päivä!

Huoli-ilmoitus tutuksi

Välittämisen päivänä voi myös jakaa tietoa huoli-ilmoituksesta. Huoli-ilmoituksen tekemiseen riittää pienikin huoli iäkkään ihmisen pärjäämisestä ja kyvystä vastata itse huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Helppo tapa kertoa huoli-ilmoituksesta on välittää tietoa huoli-ilmoituksesta kertovan VALLI:n nettisivun avulla.

Välittämisen päivän aineistot löytyvät täältä. Ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Tehdään hyvät teot näkyviksi

#UskallaKysyä

#PieniTeko

#MinäVälitän

#ParempiVanhuus

 

Hailuodon kunta kutsuukin nyt kaikki mukaan välittämään!

Linkistä saat välittämisen vinkkejä avuksesi https://www.valli.fi/vp-26-11/

Täältä voit ladata käyttöösi Välittämisen päivän materiaalit:

https://www.valli.fi/tyomuotomme/etsivan-vanhustyon-verkostokeskus/valittamisen-paiva/