Yhdistysavustusten kriteerit

Perustoiminta-avustukset

 • haku kerran vuodessa, keväällä (avustus tarkoitettu kuluvan vuoden toimintaan)
 • haku 29.3.2019 mennessä (v. 2020 lähtien haku päättyy 28.2.)

Minkälaiseen toimintaan perustoiminta-avustus on tarkoitettu?

 • säännölliseen, toistuvaan toimintaan
 • ennalta suunniteltuun ja yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjattuun toimintaan
 • uuden toiminnan perustamiseen / järjestämiseen (huomioidaan myös sitoutuminen toiminnan jatkuvuuteen) esim. tukea työntekijän / ohjaajan palkkaamiseen yhdistykselle, laitehankinnat tms.

Kerta-avustukset

 • kerta-avustukset haetaan jatkuvassa haussa
 • haku kuukauden loppuun mennessä, tapahtuman jälkeen

Minkälaiseen toimintaan kerta-avustukset on tarkoitettu?

 • pitkin vuotta järjestettäviin tapahtumiin
 • yksittäinen tilaisuus tai tapahtuma (esim. pyöränhuoltopäivä, makkarakurssi)
 • myös yksityishenkilö voi hakea kerta-avustuksia tapahtuman järjestämiseen (haku ennen tapahtumaa, kulut korvataan kuluja + kuitteja vastaan)

Hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset

 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy)
 • kevään haku 30.4.2019 mennessä, syksyn haku 31.8.2019 mennessä

Minkälaiseen toimintaan hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset on tarkoitettu?

 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaisten avustusten teemat tulevat kunnan strategiasta ja ne linjataan vuosittain. Kunta päättää vuosittaiset teemat, mihin avustuksia kohdennetaan
 • kunta ohjaa yhdistyksiä hakemaan avustusta uusien, luovien toimintojen toteuttamiseen
 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset voivat mennä limittäin perustoiminta-avustusten kanssa (kunta tekee päätöksen, mitä avustuslajia haettava avustus edustaa).