Yhdistysavustusten kriteerit

Perustoiminta-avustukset

 • haku kerran vuodessa, keväällä (avustus tarkoitettu kuluvan vuoden toimintaan)
 • haku helmikuun loppuun mennessä

Minkälaiseen toimintaan perustoiminta-avustus on tarkoitettu?

 • yhdistysten toimintasuunnitelmaa toteuttavaan toimintaan
 • säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä
 • uuteen, kokeilevaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen

Kerta-avustukset

 • jatkuva haku
 • avustuksen käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toimitetaan kalenterikuukausittain kuun viimeiseen päivään mennessä järjestöyhdyshenkilölle.

Minkälaiseen toimintaan kerta-avustukset on tarkoitettu?

 • pitkin vuotta järjestettäviin tapahtumiin
 • yksittäinen tilaisuus tai tapahtuma (esim. pyöränhuoltopäivä, makkarakurssi)
 • myös yksityishenkilö voi hakea kerta-avustuksia tapahtuman järjestämiseen (haku ennen tapahtumaa, kulut korvataan kuluja + kuitteja vastaan)

Hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset

 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy)

Minkälaiseen toimintaan hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset on tarkoitettu?

 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaisten avustusten teemat tulevat kunnan strategiasta ja ne linjataan vuosittain. Kunta päättää vuosittaiset teemat, mihin avustuksia kohdennetaan
 • kunta ohjaa yhdistyksiä hakemaan avustusta uusien, luovien toimintojen toteuttamiseen
 • hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset voivat mennä limittäin perustoiminta-avustusten kanssa (kunta tekee päätöksen, mitä avustuslajia haettava avustus edustaa).