Avustukset yhdistyksille

Hailuodon kunta tukee paikallisyhdistyksiä uuden yhdistysasiakirjan mukaisesti maksamalla yhdistyksille avustuksia ja tarjoamalla maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön. Kunta jakaa perustoiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia.

Tukea ja avustuksia myönnetään seuraaville tahoille:

 • Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset
 • yhdistykset/ryhmät, joilla on paikallista toimintaa Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla, esim. paikalliset vertaistukiryhmät tai harrasteryhmät
 • kansalaisjärjestöt
 • muut mahdolliset tahot, jotka täyttävät asetetut vaatimukset tuen ja avustuksien saamiselle
 • Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen (avustus haettava ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

Hailuodon kunta tukee yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka

 • tukevat kuntalaisten ja kunnassa vierailevien (esim. vapaa-ajan asukkaiden) hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa
 • parantavat elinvoimaa ja viihtyisyyttä Hailuodossa
 • tukevat harrastus- ja virkistystoimintaa

Hailuodon kunta myöntää ja määrittää avustukset ja tuen seuraavien reunaehtojen ja periaatteiden perusteella

 • kunnan rahatilanteen mukaan (vuosittain määriteltävä avustussumma yhdistysten toimintaan)
 • hakemuksen merkityksen mukaan avustuslajeittain:
  1. perustoiminta-avustukset
  2. kerta-avustukset
 • hakemuksen merkitystä arvioidaa
  1. kunnan toimintaa hyödyttävän toiminnan laadun ja määrän perusteella
  2. hakijan toiminnan aktiivisuuden mukaan
  3. kunnan näkyvyyden ja kuntakuvan parantamisen perusteella

Hakuaika vaihtelee avustuslajeittain. Avustushausta tiedotetaan sähköpostitse niitä yhdistystoimijoita, joiden yhteystiedot kunnalla on, kunnan nettisivuilla, kuntatiedotteessa sekä some-kanavissa. Hakuajan päätyttyä hakijoille ilmoitetaan myönnetty avustussumma sekä perustelut avustuksen myöntämiselle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä . Avustuksia saaneet yhdistykset ja myönnetyt avustussummat ovat nähtävissä myös kunnan nettisivuilla. Lisätietoja avustuksista voi lukea järjestöavustusten kriteereiden listauksesta.

Kunnan myöntämän avustuksen saanut yhdistys sitoutuu siihen, että se avustuspäätöksen mukaisesti antaa selvityksen avustuksen käytöstä annetun määräajan kuluessa. Mikäli pyydettyä selvitystä ei anneta annettuun määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin.

Järjestöjen avustushakulomake

Hakemukset osoitteeseen:

Hailuodon kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO. Hakemukset voi myös palauttaa suoraan vapaa-aikatoimistoon.

Lisätietoja:

Petri Partala