Yhdistystoiminta

Hailuodossa toimii kymmeniä eri alojen yhdistyksiä. Yhdistykset järjestävät kuntalaisille mm. kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä.

Paikalliset yhdistykset laativat yhdessä Hailuodon kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen edustajien kanssa yhteistyöasiakirjan vuonna 2018. Tarve yhteistyöasiakirjan laatimiselle heräsi, kun yhdistykset kokoontuivat kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kutsumana koolle tammikuussa 2018 ja yhteistyön eri muotoja työstettiin työpajoissa yhdistystoimijoiden kanssa. Työpajojen pohjalta päätettiin työstää yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyöasiakirja, jossa luodaan selkeät pelisäännöt ja ohjeet mm. järjestöavustuksille ja tilojen käytölle.

Yhteistyöasiakirjan tarkoituksena on

  • selkeyttää avustuskriteerejä sekä tehdä avustusten hakuprosessista selkeä, yksinkertainen ja avoin
  • selkeyttää tilojen käyttöön liittyviä pelisääntöjä
  • mahdollistaa uudenlainen, tiiviimpi yhteistyö kunnan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
  • mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymistä sekä lisätä yhdistystoiminnan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta sekä lisätä yhteisöllisyyttä
  • lisätä yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille

Hailuodon yhdistysasiakirja

Järjestöavustusten hakemuslomake

Hailuodon kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii vapaa-aikasihteeri

Petri Partala.

Yhdistykset Hailuodossa

Jos yhdistyksesi ei näy tässä listassa, käy ilmoittamassa yhdistyksesi tiedot rekisteröitymällä ihimiset.fi -verkkopalveluun: https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/ ja julkaisemalla yhdistyksesi perustiedot palvelussa.