Yhdistystoiminta

Hailuodossa toimii kymmeniä eri alojen yhdistyksiä. Yhdistykset järjestävät kuntalaisille mm. kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä.

Paikalliset yhdistykset laativat yhdessä Hailuodon kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen edustajien kanssa yhteistyöasiakirjan vuonna 2018. Tarve yhteistyöasiakirjan laatimiselle heräsi, kun yhdistykset kokoontuivat kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kutsumana koolle tammikuussa 2018 ja yhteistyön eri muotoja työstettiin työpajoissa yhdistystoimijoiden kanssa. Työpajojen pohjalta päätettiin työstää yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyöasiakirja, jossa luotiin selkeät pelisäännöt ja ohjeet mm. järjestöavustuksille ja tilojen käytölle.

Yhteistyöasiakirja

  • selkeyttää avustuskriteerejä sekä tekee avustusten hakuprosessista selkeän, yksinkertaisen ja avoimen
  • selkeyttää tilojen käyttöön liittyviä pelisääntöjä
  • mahdollistaa uudenlaiseen, tiiviimmän yhteistyön kunnan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
  • mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymisen, lisää yhdistystoiminnan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta sekä lisää yhteisöllisyyttä
  • lisää yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille

Yhdistysasiakirjassa sovittujen periaatteiden mukaisesti Hailuodon kunta tukee paikallisyhdistyksiä maksamalla niille avustuksia ja tarjoamalla yhdistysten käyttöön maksuttomia tiloja, kutsumalla yhdistykset säännöllisesti koolle kunnan nimetyn järjestöyhdyshenkilön toimesta, tukemalla yhdistysten viestintää esim. kuntatiedotteessa sekä ottamalla yhdistykset mukaan kunnan toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hyödyntämällä yhdistysten kokemusasiantuntijuutta. Lisätietoja kunnan tarjoamista tukimuodoista näet täältä.

Hailuodon yhdistysasiakirja

Liite 1_Järjestöavustuskriteerit

Liite 2_Kunnan tilat

Hailuodon kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii vapaa-aikasihteeri

Petri Partala.

Yhdistykset Hailuodossa

Jos yhdistyksesi ei näy tässä listassa, käy ilmoittamassa yhdistyksesi tiedot rekisteröitymällä ihimiset.fi -verkkopalveluun: https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/ ja julkaisemalla yhdistyksesi perustiedot palvelussa.