Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa hailuotolaisia nuoria kunnan eri toimielimissä.

Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Hailuodon kunnan nuorisotoimi huolehtii nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä, kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista normaali kokouspalkkio. Nuorisovaltuuston valitsemalla jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus mm. Elävä saari -valiokunnan kokouksissa.

Hailuodon kunnan nuorisovaltuusto on vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on:

  • Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia.
  • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
  • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin.
  • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
  • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden käsittelyä.
  • Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista.
  • Luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
  • Tiedottaa nuoria koskevista asioista

Katso täältä nuorisovaltuustoon vuosina 2018-2020 kuuluvat henkilöt.