Luukun järjestyssäännöt

Luukun järjestyssäännöt

 

1 § Nuorisotila Luukku on tarkoitetut pääasiallisesti alle 18-vuotiaiden kokoontumispaikaksi, jota valvoo ja ohjaa 18 vuotta täyttänyt nuorisotilanohjaaja. Nuorisotilatoimintaa järjestää ja valvoo Hailuodon 4H -yhdistys, kunnan vapaa-aikatoimen tuella.

2 § Toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ja käyttäytyminen ei saa loukata tai syrjiä ketään, kaikkia Luukulla olevia henkilöitä tulee kohdella asiallisesti.

3 § Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty.

4 § Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa, niiden piha-alueilla ja välittömässä läheisyydessä, mukaan lukien naapurikiinteistöjen piha-alueet.

5 § Energiajuomien nauttiminen ja hallussapito on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty.

6 § Nuorisotilan käyttäjät huolehtivat, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen

7 § Nuorisotilan käyttäjät vastaavat irtaimistolle ja kiinteistölle aiheutetuista vahingoista

8 § Nuorisotilan käytöstä ja järjestyksestä vastaavalle toimenhaltijalla, Hailuodon 4H-yhdistyksellä yhteistyössä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa, on oikeus määrätä nuorisotilan käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotilan käyttökielto, mikäli tilan käyttäjä ei noudata nuorisotilojen järjestyssääntöjä tai muuten toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista varoituksista huolimatta jatkaa sääntöjen rikkomista tai häiritsevää toimintaansa.

Luukun ohjaajien työtä on auttaa, neuvoa ja opastaa. He ovat vaitiolovelvollisia ja heitä velvoittaa nuorisotyö- ja lastensuojelulaki.