Luukun järjestyssäännöt

1 §

Nuorisotilat, joissa vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa
ja myöntää käyttövuoroja, ovat tarkoitetut pääasiallisesti nuorisotoimintaan alle 18-vuotiaiden kokoontumispaikoiksi, jota valvoo ja ohjaa 18 vuotta täyttänyt nuorisotilanohjaaja.

2 §

Toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ja käyttäytyminen ei saa loukata tai syrjiä ketään, kaikkia Luukulla olevia henkilöitä tulee kohdella asiallisesti.

3 §

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty.

4 §

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa, niiden piha-alueilla ja välittömässä läheisyydessä, mukaan lukien naapurikiinteistöjen piha-alueet.

5 §

Energiajuomien nauttiminen ja hallussapito on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty.

6 §

Nuorisotilan käyttäjät huolehtivat, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen

7 §

Nuorisotilan käyttäjät vastaavat irtaimistolle ja kiinteistölle aiheutetuista vahingoista

8 §

Nuorisotilan käytöstä ja järjestyksestä vastaavalle toimenhaltijalla, vapaa-aikatoimella, on oikeus määrätä henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai tilojen muille käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotilan käyttökielto, mikäli tilan käyttäjä ei noudata nuorisotilojen järjestyssääntöjä tai muuten toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista varoituksista huolimatta jatkaa sääntöjen rikkomista tai häiritsevää toimintaansa.

Luukun ohjaajien työtä on auttaa, neuvoa ja opastaa. He ovat vaitiolovelvollisia ja heitä velvoittaa nuorisotyö-  ja lastensuojelulaki.