Nokan asemakaavan muutos

HAILUODON MARJANIEMEN NOKAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN JA MUUTOKSEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Hailuodon Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen luonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten ajalle 8.12.2021 – 14.1.2022. Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteensä 14.1.2022 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella: kunnanvirasto@hailuoto.fi tai kirjallisesti osoitteella: ”Marjaniemen Nokan asema-kaavan laajennus ja muutos”, Markku Maikkola, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Kaava-aineisto on nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla https://www.hailuoto.fi/nokan-asemakaavan-muutos/.
Kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus viikolla 52. Tilaisuus järjestetään koronamääräykset sekä tarkempi aika ja paikka huomioon ottaen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Kunnanhallitus
Hailuodon kunta

 

Kuulutus

Kulttuuriympäristöselvitys

Luontoselvitys

Kaavaluonnos

Kaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selostus