Miten työhyvinvointiin panostaminen on näkynyt omassa arjessani Hailuodon kunnan viestintä- ja markkinointisuunnittelijana?

Tämä kysymys on kiinnostanut monia sen jälkeen, kun MIELI Suomen Mielenterveys Ry palkitsi Hailuodon kunnan vuoden mielenterveysteko -palkinnolla. Tulemme avaamaan työntekijöiden kokemuksia johtamistavan muutoksista eri toimialoilla ja eri tehtävissä tulevan talven aikana laajasti.

Meillä on kunnassa monia eri yksiköitä, joiden toimintaympäristö ja työtehtävät eroavat omistani, ne voivat hyvin kuulua lain säätämiin toimiin ja esimerkiksi hoitotyössä vaalitaan erilaisia arvoja kuin kaavasuunnittelussa tai viestinnässä. Meillä on kuntasektorilla monenlaisia rakenteita, joita on viime vuosina pyritty riisumaan yleiseksi normiksi oletetuista hierarkia-asetelmista. Olemme siirtyneet avoimeen ja osallistavaan vuorovaikutukseen ja saaneet sillä paljon positiivista kehitystä aikaiseksi.

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen on tuonut meille työntekijöille useita eri vaihtoehtoja siihen, miten pystymme itse säätelemään työtaakkaamme ja palautumaan töistä. Ei ole kysymys siitä, että töitä olisi vähemmän tehtäväksi. Olemme pienen kunnan työntekijöinä tottuneet hoitamaan ja ymmärtämään suuria kokonaisuuksia monilta eri aloilta. Yhtä virkaa kohti saattaa kuulua yli viiden eri toimialan tehtäviä, jos verrataan isompaan kuntaan. Tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollista vähentää töitä, mutta on mahdollista oppia uusia tapoja työskentelemään yhdessä työkavereiden ja kuntalaisten kanssa tasavertaisesti, annetun työajan puitteissa.

Jokainen esimies on yksilö ja tuo omalla osaamisellaan sekä persoonallaan johtamiseen erilaisia ulottuvuuksia. Emme voi olettaa, että esimies on autuas, joka vie työtaakkamme pois, tietää kaikesta kaiken ja ravitsee meitä onnistumisilla. Meidän täytyy itse tarttua annettuihin oppeihin, ottaa vastuuta ja haluta tehdä työmme ylpeästi. Vaikka esimiestyön tavoitteena on tehdä hyvinvoiva työyhteisö, ei sekään synny pelkällä palkitsemisella. Se syntyy läsnäolosta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, vaikeiden asioiden esiin ottamisesta ja oman työn sekä kanssaihmisten arvostamisesta.

Osana kunnan henkilöstön hyvinvointia väliesimiesten kouluttaminen ja kouluttautuminen on ollut merkittävässä osassa prosessin eteenpäin viejänä. Tänä syksynä Hailuodon kunnan esihenkilöille alkaneessa positiivisen johtamisen koulutuksessa olemme tarttuneet vaikeisiin johtamistilanteisiin luottamuksellisessa ympäristössä ja pohtineet yhdessä ratkaisuja niihin. Itselleni on kyseisistä koulutuksista noussut monia oivalluksia, joita olen lähtenyt soveltamaan työarjessa vastaan tulleisiin tilanteisiin. Nämä asiat ovat antaneet minulle onnistumisen tunteita ja olen kasvanut ammatillisesti, mikä on itselleni yksi tärkeimmistä elementeistä työssäni.

Vuosina 2020 ja 2021 koko kunnan henkilöstö sai muun muassa ilmoittautua Finnmotion -ohjelmaan, jota kannustettiin tekemään päivittäin työpäivän aikana ja ottamaan uudet tavat osaksi omaa rutiinia. Kyse ei ole aikaa vievistä harjoitteista,  vaan esimerkiksi ryhdin suoristamisesta, hengittämisestä ja tunteiden tasaamisessa. Niin kuin missä tahansa elämäntapamuutoksessa, muutoksen käyntiin saanti vaatii henkilökohtaista motivaatiota. Emme voi olettaa, että kaikki ovat halukkaita tai valmiita muutokseen, joten jokainen tekee juuri sen verran, kun itselle tuntuu hyvältä. Emme voi myöskään olettaa, että kaikki oppivat tai haluavat oppia uusia tapoja. Näissä hetkissä meidän on toivottava, että nämä henkilöt kuitenkin arvostavat sitä kehitystä, mitä muut ovat tehneet,  ja kunnioittavat meitä samalla tavoin kuin me kunnioitamme heitä.

 

Tehdyt toimet ovat saaneet valtavasti positiivista näkyvyyttä ympäri Suomen jo useiden vuosien ajan. Tänään 28.10. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tutustumassa Hailuodon kunnassa tehtyyn työhyvinvointityöhön.

Mikä on se suunta, joka halutaan työntekijöiden hyvinvoinnille tulevaisuudessa?

 

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija

Saana Peurasaari