Millä tavalla sinä haluat osallistua ja vaikuttaa?

Hailuodon kunnan tavoitetila, kuntastrategia vuoteen 2025 on valmistumassa. Asiakirjan valmisteluun ovat osallistuneet niin kaiken ikäiset asukkaat kuin kunnan työntekijätkin. Heidän ehdotuksissaan ja ideoissaan Hailuoto 2025 on elinvoimainen ja houkutteleva kunta, joka uudistuu ja kokeilee.

Hailuoto 2025 strategiassa linjataan myös kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen osana Hailuodon kunnan palvelujen ja elinympäristön suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

Kunnan tehtävä on huolehtia, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden valmisteluun. Osallisuuden ja vaikuttamisen lähtökohtana on kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen.

 

Mitkä ovat viisi sinulle tärkeintä osallistumisen ja vaikuttamisen tapaa? Vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä.

Kysely Hailuodon kunnan vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille

Kiitos vastauksistasi! Vastausten tiedot liitetään osaksi Hailuodon kunnan osallisuusmallin valmistelua.