Rannat ja uiminen

Rannat ja uiminen 900x350

Hailuoto on tunnettu laajoista hiekkarannoistaan ja dyyneistään. Saaressa ei ole kuitenkaan virallista, ylläpidettyä ja valvottua uimarantaa. Hailuodon rannat ovat vartioimattomia ja epävirallisia uimapaikkoja, joita ihmiset saavat kuitenkin käyttää jokamiehen oikeudella.

Rantavieraita pyydetäänkin huomioimaan, että merivesi ei välttämättä täytä uimavedelle asetettuja vaatimuksia. Uimaveden laatua ei seurata säännöllisesti, kuten virallisilla uimarannoilla. Koska rannalle menijä käyttää rantaa jokamiehen oikeudella, pyydetään rantavieraita huomioimaan paitsi muut ulkonaliikkujat myös maanomistaja.

Ranta-alueille viedyt tavarat ja roskat tulee hävittää viemällä ne kotiin, kuten millä tahansa eräretkellä. Koska Hailuodon hiekkarannat eivät ole virallisia ja vartioituja uimarantoja, rannoilla ei ole erillistä jätteen keräystä tai sosiaalitiloja. Kotieläinten kanssa on muistettava mm. metsästyslain määrittämä koirien kiinnipitoaika maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti.

Hailuodon suosituin hiekkaranta-alue on Marjaniemi ja siitä lähtevä rantaviiva Rantasumppuun saakka. Suosittuja rantoja löytyy lisäksi myös Pöllästä ja Sunikarista.