Metsästys

Metsästys 900x350

Hailuoto on syksyisin metsästäjien suosiossa. Vesilintukannat ovat saarella pysytelleet hyvinkin vakaina ja perinteinen sorsajahdin aloitus kerää saareen suuren joukon metsästäjiä. Ajoittain erittäin vahva hirvikanta tarjoaa metsästäjille mahdollisuuden myös suurriistan metsästykseen.

Hailuodossa voi metsästää hirveä, jänistä, rusakkoa, teeriä, sepelkyyhkyjä, lehtokurppia, sorsia ja hanhia.

Metsästysluvat

Vesilintuluvat

Lisätietoja

Hailuodon Metsästysseura

Hailuodon Riistanhoitoyhdistys