Lintubongaus

Lintu 900x350

Hailuodossa on tavattu yli 300 lintulajia. Ympäri saarta on lintutorneja, joista jokaisella voit tavata eri lintulajeja. Yksi suosituimmista torneista on Kirkkosalmi, jossa salmen jäät sulavat aiemmin kuin merijää, sinne saapuvat lukuisat hanhet, joutsenet, nokikanat, sorsat ja sotkat.

Lisäksi voit nähdä muuttavia maa- ja merikotkia, hiirihaukkoja, piekanoita ja muuttohaukkoja. Pesivistä lintulajeista yleisimpiä ovat nokikanat, sorsat, merihanhet ja joutsenet. Alueella pesiviä harvinaisuuksia ovat risti- ja harmaasorsat sekä kaulushaikara.

Lintutornit

Kirkkosalmen lintutorni sijaitsee ruovikkoisella merestä kuroutuneella järvellä. Paikka sopii hyvin merimetsojen ja petolintujen kevätmuuton seurantaan. Vesilintu- ja kahlaajalajisto on monipuolinen. Parasta havainnointiaikaa on huhti-toukokuu. Torniin pääsee myös pyörätuolilla. Metsähallitus vastaa Kirkkosalmen lintutornin ylläpidosta.

Viinikanlahden lintutorni sijaitsee Kutukarissa merenlahden pohjoisrannalla rantaniityllä. Alueella on paljon vesilintuja. Monipuoliseen pesimälajistoon kuuluvat mm. tukkakoskelo ja punajalkaviklo. Parasta aikaa on huhti-kesäkuussa.

Syökarinlahden lintutorni sijaitsee ruovikkoisella sisäjärvellä. Se sopii hyvin petolintujen kevätmuuton seurantaan. Vesilinnuston on monipuolinen. Alueella pesii mm. kaulushaikara. Parasta vierailuaikaa on huhti-kesääkuu.

Maasyvänlahden lintutorni sijaitsee ruovikkoisella, merestä kuroutuneella järvellä. Torni sopii kevät- ja syysmuuton tarkkailuun. Alueella esiintyy ruovikkolajeja mm. luhtakana. Paras aika on touko-kesäkuussa. Maasyvänlahdella on taukotupa, nuotiopaikka ja wc. POISTUU KÄYTÖSTÄ KESÄN 2021 AIKANA!

Katso lintutornien sijainti kartalta ja tutustu Oulun lintutorniesitteeseen.

Lintutornien ylläpidosta vastaa Rakennuspalvelu Huikari Oy, p. 040 8214169 / Jyri Honkanen.