Lintubongaus

Lintu 900x350

 

Harvinaisten lintujen saari

Hailuoto on bongaajien lintuparatiisi. Lintuja voi katsella lintutorneista, rannoilla ja metsissä. Lintujen tutkimuskohteena saaren sijainti on erittäin suotuisa. Hailuodossa on tavattu yli 300 lintulajia. Ympäri saarta on lintutorneja, joista jokaisella voit tavata eri lintulajeja. Yksi suosituimmista torneista on Kirkkosalmi, jossa salmen jäät sulavat aiemmin kuin merijää, sinne saapuvat lukuisat hanhet, joutsenet, nokikanat, sorsat ja sotkat. Lisäksi voit nähdä muuttavia maa- ja merikotkia, hiirihaukkoja, piekanoita ja muuttohaukkoja. Pesivistä lintulajeista yleisimpiä ovat nokikanat, sorsat, merihanhet ja joutsenet. Alueella pesiviä harvinaisuuksia ovat risti- ja harmaasorsat sekä kaulushaikara.

Lintutornit

Kirkkosalmen lintutorni sijaitsee ruovikkoisella merestä kuroutuneella järvellä. Paikka sopii hyvin merimetsojen ja petolintujen kevätmuuton seurantaan. Vesilintu- ja kahlaajalajisto on monipuolinen. Parasta havainnointiaikaa on huhti-toukokuu. Torniin pääsee myös pyörätuolilla. Metsähallitus vastaa Kirkkosalmen lintutornin ylläpidosta. Kirkkosalmen lintutornin alueella tehdään kunnostustöitä syksyllä 2022.

Viinikanlahden lintutorni sijaitsee Kutukarissa merenlahden pohjoisrannalla rantaniityllä. Alueella on paljon vesilintuja. Monipuoliseen pesimälajistoon kuuluvat mm. tukkakoskelo ja punajalkaviklo. Parasta aikaa on huhti-kesäkuussa.

Tornille pääsee Patelanselän länsipäästä lähtevältä metsäautotieltä (Kutukarintieltä), jonka päähän voi jättää auton. Tästä johtaa noin 1km:n polku lintutornille. Toinen tapa on kulkea 1,3km Viinikantieltä lähtevää kävelypolkua, joka ylittää Paatelanselän ja Viinikanlahden välisen Salmenkurun. Koordinaatit 64.97808229 N : 24.73768099 E. HUOM! Alueella laiduntaa emolehmiä vasikoineen. Älä mene laidunalueelle.

Syökarinlahden lintutorni sijaitsee ruovikkoisella sisäjärvellä. Se sopii hyvin petolintujen kevätmuuton seurantaan. Vesilinnuston on monipuolinen. Alueella pesii mm. kaulushaikara. Parasta vierailuaikaa on huhti-kesäkuu.

Syökarinlahti sijaitsee umpeenkasvavalla ruovikkoisella paikalla Hailuodon eteläosassa. Tornille pääsee ajamalla Syökariin vievää tietä vielä 500m Viinikanlahden kohdalta Louekarin peltoaukeamalle. Sen itäreunasta ennen Hanhiseen lähtevää metsätietä lähtee traktoripolku vinosti oikealle (etelään). Tornille on vajaa 1km huonokuntoista polkua. Koordinaatit 64.96332349 N : 24.76392721 E

Maasyvänlahden lintutorni POISTUNUT KÄYTÖSTÄ KESÄN 2021 AIKANA!

Katso lintutornien sijainti kartalta ja tutustu Oulun lintutorniesitteeseen.