Expired: Kaikille avoin Marjaniemen Nokan kehittämistyöpaja 11.10.

Tervetuloa mukaan kehittämään Marjaniemen Nokan aluetta!

Marjaniemen Nokan kaavatyö on käynnistynyt kesällä 2018 luonto- ja rakennusinventoinneilla. Asemakaavan laatijaksi on valittu Sweco Finland Oy.

Marjaniemen alue on Hailuodon matkailun kehittämisessä avainasemassa. Ennen varsinaisen kaavatyön aloittamista halutaan kuulla kuntalaisten ja yrittäjien ideoita ja ajatuksia siitä, mitä toimintoja ja alueita Nokan alueelle tulevaisuudessa tarvitaan, mihin käyttötarkoituksiin alueita varataan ja mihin suuntaan aluetta kehitetään.

Tervetuloa ensimmäiseen osallistavaan työpajaan kunnantalon Luotosaliin torstaina 11.10. klo 18.

Työpajassa ovat mukana Sweco Finland Oy:stä Tapio Tuuttila, kaava-arkkitehti Kaisa Mäkiniemi ja arkkitehti Kristiina Strömmer. Työpajan aikana ideoidaan Marjaniemen kehittämistä ryhmätöiden muodossa.

Lisätietoja:

Kristiina Strömmer, arkkitehti / Sweco Finland Oy, p. 040 7090 985, kristiina.strommer@sweco.fi
Markku Maikkola, tekninen johtaja / Hailuodon kunta, p. 044 4973 510, markku.maikkola@hailuoto.fi