Lue ja kommentoi Hailuoto 2025 -kuntastrategiaa

Yhdessä vastuullisesti

Hailuodon kunnan tavoitetila, kuntastrategia vuoteen 2025 on valmistunut. Strategia pitää sisällään monien vuoropuhelujen kautta rakennetut yhteiset tavoitteemme. Keskeisiin haasteisiimme vastaamme linjaamalla tulevaisuutemme suuntaa myös pidemmälle.

Hailuoto 2025 kuntastrategian valmisteluun on osallistunut koko kunta. Päättäjät, kaiken ikäiset kuntalaiset, järjestöt ja muut saaristokunnan kehittäjät, elinkeinotoimijat, kunnan työntekijät sekä johto. Kuntastrategia julkaistiin myös ennen päätöksentekoa avoimesti kuntalaisten kommentoitavaksi. Strategian valmisteluvaiheen suoran osallistumisen pääviesti on: ”Haluamme uudistua. Itsenäisenä kuntana, kestävästi ja perinteistämme käsin.”

Hailuodon kunnan kehittäminen ja yhdessä tekeminen perustuu kolmeen strategiseen valintaan:

Strategiset valinnat ohjaavat kunnan perustehtävien toteuttamista, yhdessä tekemistä sekä kumppanuuksien kehittämistä ja verkottumista. Tavoitteiden toteuttamista ja toimenpiteitä varten luodaan 31.12.2019 mennessä strategian toteuttamisohjelma. Tavoitemittaristo sisältyy strategiakauden talousarvioihin. Mittaaminen ja seuranta on osa talousarvioprosessia.

Strategiassa linjataan myös kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen osana Hailuodon kunnan palvelujen ja elinympäristön suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Osallisuuden lähtökohta on kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen hailuotolaisella tavalla.

Hailuoto 2025 on houkutteleva ja erityislaatuinen kunta, joka uudistuu ja kokeilee – vastuullisesti. Arvostamme ympäristöämme, monimuotoista ja puhdasta luontoa. Suhtaudumme arvostavasti kaikkiin ihmisiin.

Luomme uutta – arvostaen perinteitä ja historiaa. Vastuullisuuttamme on sovittaa nämä asiat yhteen.  Vastuullisuutta on myös Hailuodon kunnan itsenäisyys. Sen eteen teemme pitkäjänteisesti työtä yhdessä.

Kehitämme ja tarjoamme monipuolisesti myös uutta tulevaisuuden asumista viihtyisässä, turvallisessa ja kauniissa kansallismaisemassamme.

Vastuullisuus ja kestävät teot ovat toimintatapamme myös elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien edistämisessä. Olemme vastuullisesti luontoon suhtautuva kulttuuri- ja matkailukunta.

Uudistamme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden sekä sivistyspalvelujen toimintatapoja. Vahvistamme yhdessä tekemistä ja kumppanuuksien kehittämistä. Luomme näin yhdessä uusia käytännön innovaatioita. Kehitämme kunnan sisäistä toimintaa ja tiedolla johtamista.

Hailuodon kunta on perustettu vuonna 1865. Kuntastrategiamme 2025 tavoitteet on asetettu korkealle, jotta paras mahdollinen voi toteutua. Vuonna 2025 tulemme juhlimaan yhdessä 160-vuotiasta uudistuvaa Hailuotoa.


Kuntastrategia on annettu kommentoitavaksi kunnan vaikuttamistoimielimille. Nyt kaikilla kuntalaisilla ja vapaa-ajan asukkailla on mahdollisuus kommentoida strategiaa:

Lue Hailuoto 2025 -strategia ja osallisuusmalli alla olevista linkeistä ja kerro kommenttisi palautelomakkeen kautta 26.9. mennessä! Kuntastrategian voi käydä lukemassa myös kirjastossa ja SEO-huoltoasemalla 13.9. alkaen.

Hailuoto2025_kuntastrategia

Hailuoto_Osallisuusmalli

Palautelomakkeeseen pääset tästä.


Kunnanhallituksen päätös 10.9.2019 § 146

Kunnanhallitus hyväksyi ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Hailuodon kuntastrategian 2020-2025.

Strategian tavoitteet ja niiden mittarit tuodaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksentekoon lokakuussa 2019.