Loisto-valmennusryhmiin ilmoittautuminen on vielä mahdollista, ilmoittaudu heti!

Mikä sinun elämässäsi muuttuisi, jos jaksaisit paremmin eli loistaisit enemmän? Hailuodossa käynnistyy Loisto-valmennusryhmiä, joissa tavoitteena on lisätä osallistujien jaksamista arkitekemistä hienosäätämällä. Valmennus on perinteisistä elämäntapavalmennuksista poikkeava kokonaisuus, jossa osallistuja voi pienillä teoilla vaikuttaa merkittävästi omaan jaksamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Jo ennen koronapandemiaa meidän suomalaisten jaksaminen oli huonommalla tasolla kuin koskaan. Nyt kaksi vuotta poikkeuksellista tilannetta eläneenä tiedämme kaikki, että tilanne ei ole muuttunut parempaan suuntaan. Vallitseva tilanne uhkaa sekä henkistä että fyysistä terveyttämme, mutta lohduttavaa on uusi tieto, että voimme itse vaikuttaa oman hyvän tulevaisuuden rakentamiseen – ja jopa yllättävän pienillä teoilla.

HAILUOTO HALUAA ENNAKOIDA

Hailuodon kunta haluaa auttaa kuntalaisia luomaan hyvän tulevaisuuden perustaa ja on käynnistänyt ennakoivien ja ennaltaehkäisevien Loisto-valmennusten toteuttamisen yhdessä oululaisen Lifebase Oy:n kanssa. Lifebase on yhteiskunnallinen yritys, joka tavoittelee yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämistä keskittymällä yksilöiden arjen jaksamisen lisäämiseen.

VALMENNUS, JOKA SOPII KAIKILLE

Loisto-valmennus on  kevyt, yksilöllinen ja perinteisistä elintapavalmennuksista poikkeava kokonaisuus. Valmennuksissa kehitetään yksilöiden jaksamista keskittymällä jaksamista todistetusti lisäävään osa-alueeseen. Valmennukset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja vaikutuksia ovat jaksamisen lisääntymisen lisäksi mm. arjen kuormituksesta palautumisen nopeutuminen, stressitason väheneminen ja energiatason nouseminen. Valmennuksissa ei ohjeisteta ja neuvota osallistujia ravintoon, nukkumiseen tai kuntosalilla käymiseen liittyen vaan jaksamisen lisäämistä lähestytään uudenlaisesta näkökulmasta.

Hailuodon Loisto-valmennukset
• sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille
• eivät edellytä aikaisempaa hyvää kuntoa tai aktiivista liikunnan harrastamista
• pitävät sisällään jaksamisen analyysin, jonka avulla osallistuja saa tarkkaa yksilöllistä tietoa omaan jaksamiseen vaikuttavista asioista
• pitävät sisällään kolme yksilötapaamista
• pitävät sisällään mahdollisuuden osallistua neljään yhteistapaamiseen, jotka tarjoavat oivalluksia ja uutta tietoa jaksamisesta ja sen edistämisestä omassa elämässä
• kestävät 3–4 kuukautta
• ovat hailuotolaisille maksuttomia
Valmennukset ovat käynnistyneet helmi-maaliskuussa 2022. Lisätietoja on mahdollista kysyä ottamalla yhteyttä Lifebaseen: toimisto@lifebase.fi tai 0400 274 168.

Ilmoittautumiset Loisto-valmennuksiin Marikalle Määtälle (044 4973 543, pienten lasten vanhemmat), Tuula Lepistölle (040 6693 715, eläkeläiset) tai Petri Partalalle (044 4973 566, muut) mahdollisimman pian.