Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 2023

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää lausuntoa palvelutasopäätösluonnokseen.

 

Lausuntoa pyydetään pelastustoimen alueen kunnilta ja kuntalaisilta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, pelastuslaitosten luottamusmiehiltä, työsuojeluvaltuutetuilta, sivutoimisen henkilöstön edustajilta sekä muilta tämän saatekirjeen jakelussa mainituilta toimijoilta. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta palvelutasopäätökseen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen

www-sivujen kautta toteutetulla kyselyllä.

 

Kysely on nähtävillä ja vastattavissa Hailuodon kunnan www-sivuilla http://www.hailuoto.fi ajalla 12.10.-24.10.2022. Pääset kyselyyn tästä.

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialuestrategian 2.5.2022. Turvallisuuslautakunta on käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnosta 14.9.2022. Aluehallitusta on informoitu palvelutasopäätöksen valmistelusta 20.9.2022.

Lausunnot pyydetään siten, että lausuntokooste ja lausuntojen perusteella tarkistettu palvelutasopäätös voidaan käsitellä aluehallituksessa

3.11.2022 ja aluevaltuustossa 21.11.2022.

 

Lisätietoja palvelutasopäätöksen laatimisesta ja sen sisällöstä antavat:

Pelastuspäällikkö Kari Malinen, p. 044-703 8640

Pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä, p. 044-429 6005

Pelastuspäällikkö Mika Haverinen, p. 044-703 8600

Pelastuspäällikkö Pekka Räty, p. 044-429 6004

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen, p. 044-429 6006

 

Lausuntoaika

 

Kirjalliset lausunnot pyydetään palauttamaan 21.10.2022 klo 16: 00 mennessä osoitteella:

 

PPSHP

Asiakirjahallinto

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamo

PL 10

90029 OYS

hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi

Lausuntojen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme, että lausunnot

lähetetään myös sähköpostitse osoitteella kari.malinen@ouka.fi.