Lähetä tarjouksesi Hailuodon retkeilyreitistöjen hoidosta vuosille 2022-2023

Hailuodon kunnan retkeilyreitistöjen hoitoon pyydetään tarjouksia.

Hailuodon kunta omistaa ja ylläpitää Vasken ja Ulkokarvon taukotupia, Hannuksen laavua, sekä lintutorneja Kutukarilla ja Viinikanlahdella (lato). Lisäksi kunta ylläpitää pitkospuureittejä Kirkkosalmella, Marjaniemessä ja Sumpussa. Marjaniemen nokalla on kaksi ylläpidettävää nuotiopaikkaa. Lisäksi Sunijärven entisen taukotuvan alue huolletaan ulkotulipaikan, polttopuuhuollon ja huussin osalta.  Ylläpidettävää reitistöä on yhteensä n. 45 km.

Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Lähetä tarjouksesi Hailuodon reitistöjen hoidosta vuosille 2022-2023 osoitteeseen kunnanvirasto@hailuoto.fi 28.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Tarkemmat tiedot hankinnasta sekä kelpoisuusehdot löytyvät täältä:

Reitistöjen tarjouspyyntö 2022-2023