KUTSU: Keskustelu kestävästä taloudesta Hailuodon kunnassa

Hei,

Miten näet, että voimme luoda enemmän taloudellista vakautta ja kestävyyttä nyt ja kymmenen vuoden kuluttua?

Tämä on kutsu Hailuodon kunnan Erätauko-keskusteluun, jossa haluamme kuulla juuri sinun ajatuksiasi ja kokemuksia aiheesta. Keskustelut järjestään 08.04.2021, 12.04.2021 ja 14.04.2021 klo 18.00–19.15 virtuaalisesti Teams-nettisovelluksen kautta. Vakaan ja kestävän talouden saavuttaminen voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille eri paikoissa. Mitkä ovat keinot täällä Hailuodossa, joita tekemällä talouden vakaus ja kestävyys saavutetaan? Mitä eri asioita sinä pidät tärkeänä tavoitteeseen pääsemisessä? Millä tavoin olet itse voinut vaikuttaa kunnan talouden vakauteen ja kestävyyteen? Voisitko luopua jostain ja silti kokea, että asiat ovat paremmin? Mikä Hailuodossa on sellaista, joka mahdollistaa vakaan ja kestävän talouden – nyt ja tulevaisuudessa? Keskustelumme toteutetaan osana Hailuodon kunnan talouden sopeuttamistyötä. Keskusteluja järjestetään kolme kertaa huhtikuun aikana.

Huhtikuun iltana sinulla on mahdollisuus kohdata ihmisiä, joita et ehkä muuten tapaisi. Illan tilaisuuteen kutsutaan avoimella kutsulla eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista, tehtävistä ja elämäntilanteista. Tule mukaan keskustelemaan omana itsenäsi. Luottamuksellisessa Erätauko-menetelmää hyödyntävässä keskustelussa puhumme omasta kokemuksesta. Keskustelussa kaikki ovat tasavertaisia. Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta. Varaathan ajan vain tätä keskustelua varten, olemalla häiriöttömässä paikassa, jossa voit keskittyä vain tähän keskusteluun. Toivon, että sinulla olisi käytössäsi kuulokkeet ja voisit pitää kameran auki keskustelun aikana nähdäksemme toisemme. Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä eikä ratkaista asioita. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä aiheesta, itsestämme ja muista. Yksimielisyyden sijaan kaipaamme ajatusten ja kokemusten vaihtoa.

Tervetuloa!
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja

IImoittautuminen
Ilmoittaudu keskusteluun valitsemanasi päivänä osoitteeseen: saana.peurasaari@hailuoto.fi. Tämän jälkeen saat henkilökohtaisen osallistumislinkin keskusteluun.