Kuntavaalit 13.6.2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Vaaleissa valitaan kuntien valtuustoihin jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi. Valtuustojen toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.5.2025.

Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnantalo, Luovontie 176, Luotosali. Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00-20.00. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on kaksi viikkoa ajalla 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestys Hailuodon kunnantalon Luotosalissa arkipäivinä klo 10.00-18.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00-16.00.

 • Keskiviikko 26.5. klo 10.00-18.00
 • Torstai 27.5. klo 10.00-18.00
 • Perjantai 28.5. klo 10.00-18.00
 • Lauantai 29.5. klo 12.00-16.00
 • Sunnuntai 30.5. klo 12.00-16.00
 • Maanantai 31.5. klo 10.00-18.00
 • Tiistai 1.6. klo 10.00-18.00
 • Keskiviikko 2.6. klo 10.00-18.00
 • Torstai 3.6. klo 10.00-18.00
 • Perjantai 4.6. klo 10.00-18.00
 • Lauantai 5.6. klo 12.00-16.00
 • Sunnuntai 6.6. klo 12.00-16.00
 • Maanantai 7.6. klo 10.00-18.00
 • Tiistai 8.6. klo 10.00-18.00

 

Vaalipäivänä voi äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyksessä äänestyspaikan voi valita vapaasti. Äänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta. Suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730.

Kotiäänestys

Kotiäänestyksessä saa äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan. Kotiäänestys tapahtuu henkilön kotona ennakkoäänestysajanjaksona.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunnalle/kunnansihteeri Maarit Alikoski, puh. 040 6836 522 viimeistään 1.6. ennen kello 16. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Äänioikeutetut kuntavaaleissa

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on äänioikeus kuntavaaleissa omassa kotikunnassaan. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeutetut saavat Digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortti). Sen liitteenä on luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana

Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana. Kuntavaaleja koskevat ohjeet on valmisteltu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Sivuston tarkoituksena on jakaa helppolukuista tietoa turvallisista vaalijärjestelyistä korona-aikana. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää samoin kuin kahden metrin turvavälin säilyttäminen äänestettäessä. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Hengitystieoireisia ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Tietoa kuntavaaleista monissa kanavissa ja monilla kielillä

Vaalit.fi-sivustolta löytyy tietoa kuntavaaleista. Oikeusministeriön YouTube-kanavalta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä ohjevideoita äänestämisestä.

 

HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA