Kunta kysyy asukkailta ja maanomistajilta Hailuodon kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta

Maankäytön ja kaavoituksen kysely on osa Hailuodon kunnan maapoliittisen ohjelman päivitystä. Ohjelmalla linjataan käytännössä Hailuodon kunnan maankäyttöä ja kaavoitusta.

Kyselyllä selvitetään vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden ja maanomistajien mielipiteitä maankäytön ja kaavoituksen kehittämisestä, ongelmista sekä lähitulevaisuuden näkymistä.

Kyselyn vastausaika 6.-30.4.2022. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai kirjastosta, kunnantalolta tai SEO:lta saatavalla paperisella lomakkeella. Täytetyt lomakkeet toimitetaan kunnantalon postilaatikkoon.

Kyselyn vastaukset toimitetaan Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmälle.

 

Kiitos vastauksestasi

HAILUODON KUNTA