Kunnanvaltuuston päätöksiä 17.5.2022 kokouksesta

Hailuodon kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.5.2022:

  • § 31 – Merkittiin tiedoksi talouden ja toiminnan toteuma ajalta 1.1.-31.3.2022,
  • § 32 – Hyväksyttiin Elinvoimainen saari -palvelualueen talousarviomuutos.
  • § 33 – Päätettiin, että Hailuodon kunta ei osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen  ja kuntien ateria- ja puhtauspalvelujen yhtiöiden perustamiseen.
  • § 34 – Myönnettiin ero valtuutettu Teija Siekkiselle kunnanvaltuuston ja Elävä saari -valiokunnan puheenjohtajuuksista.
  • § 35 – Perustettiin biologian ja maantiedon opettajan virka 1.8.2022 lähtien.
  • Lahjoitusrahastojen käyttö palautettiin valmisteluun.
  • Kokous merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnassa käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset sekä valtuutettu Pirkko Rantasuon valtuustoaloitteet.

Koko pöytäkirja luettavissa täältä.