Kunnanvaltuusto päätti enemmistöäänin tilapäisen valiokunnan asettamisesta

Kunnanvaltuuston kokouksessa 8.11.2021 päädyttiin äänin (14–3) tilapäisen valiokunnan asettamiseen, jonka tehtävänä on antaa lausunto kunnanhallituksen johtajiston asemasta. Valiokunta kuulee asianosaisia ja valmistelee varsinaisen asian valtuuston päätettäväksi. Ennen kuin asia käsitellään valtuustossa, valiokunnan on hankittava kunnanhallituksen lausunto. Toimeksiannon määräaika on 30.11.2021. Valiokunnan asettamisen taustalla on 19. lokakuuta pidetty valtuuston kokous ja siinä ilmenneet tapahtumat ja menettelytavat.

Tilapäisen valiokunnan jäsenet valittiin 8.11.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet ovat: tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja, valtuutettu Katri Ronkainen (varajäsen: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teija Siekkinen), tilapäisen valiokunnan varapuheenjohtaja, kunnanvaltuuston varajäsen Leo Sauvola (varajäsen: kunnanvaltuuston varajäsen Maaret Marmor), kunnanvaltuuston varajäsen Mika Hintikka (varajäsen: kunnanvaltuuston varajäsen Juho Viitaluoma), kunnanvaltuuston varajäsen Pentti Huttunen (varajäsen: valtuutettu Mikko Tuomikoski) sekä kunnanvaltuuston varajäsen Sirpa Kartimo-Pramila (varajäsen: kunnanvaltuuston varajäsen Minna Maikkola).