Kotipalvelua lapsiperheille on saatavilla 1.8.2020 alkaen

Marja-Liisa Salminen aloittaa Hailuodon kunnassa lapsiperheiden kotipalvelun tukipalvelun 1.8.2020.

Kaikilla hailuotolaisilla perheillä on mahdollisuus loppuvuoden ajan saada lapsiperheiden kotipalvelua. Pääasiassa kotipalvelun tukipalvelu auttaa, kun perhe tarvitsee apua kodin siistimiseen tai lastenhoitoon. Kotipalvelu on tilapäistä ja väliaikaista apua perheille ja maksu määräytyy tuen säännöllisyyden, perheen koon ja tulojen perustella. Kunnanhallitus päättää maksut elokuun kokouksessaan. Maksu on tuntimäärästä riippuen noin 10-25€/kerta.

Perhetyöntekijä ja/tai sosiaalityöntekijä voi tehdä päätöksen palvelun maksuttomuudesta,  kun sosiaalihuoltolain 19. § ehdot täyttyvät. Maksuttoman palvelun edellytys on avuntarve perhe- tai elämäntilanteen tai toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.

Jos lapsiperheiden avun tarve ei täytä kalenteria ja työntekijän aika riittää, niin ”seuraavana vuorossa” on ikäihmisten kotien siivoaminen. Palvelumaksu kuten lapsiperheillä.

Lapsiperheiden kotipalvelua koordinoi perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja Ulla Sauvola. Puh 044 4973 573

ulla.sauvola@hailuoto.fi