Koronaviruksen kotitestit

(LÄHDE THL 7.3.2022)

Näin tunnistat vaatimukset täyttävän COVID-19-kotitestin

 • Kuluttajalle tarkoitetussa tuotteessa ja markkinointiväittämissä lukee esim. ”itse suoritettavaan testaukseen/ för själv-testning / device for self-testing)
 • Kotitesteissä tulee olla vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä. CE-merkinnän vieressä tulee myös näkyä tuotteen arvioineen tarkastuslaitoksen (ns. ilmoitetun laitoksen) nelinumeroinen koodi, esim. CE 0999.
 • Pakkauksessa ja käyttöohjeessa tulee olla valmistajan nimi ja yhteystiedot. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen valmistaja, pakkauksessa tai käyttöohjeessa tulee olla myös tieto valtuutetusta EU-edustajasta (lyh. EC Rep.). Puutteet näissä tiedoissa kielivät yleensä myös muista puutteista.
 • Suomessa myytävässä kotitestissä tulee olla yksinkertaiset ja selkeät, kuluttajille suunnatut käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Pakkaus sisältää kaikki tarvittavat välineet testin tekemiseksi kotona.

Huomioi nämä asiat, kun teet kotitestiä

 • Tarkista, että pakkaus on ehjä.
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ja oikeat säilytysolosuhteet.
 • Jos epäilet tuotteen luotettavuutta, älä käytä sitä.
 • Kun teet testiä, noudata huolellisesti valmistajan antamia ohjeita.
 • Tulkitse tulos valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Jos epäilet tuotevirhettä ja että tuote ei toimi kuten sen pitäisi, ilmoita siitä tuotteen myyjälle.
 • Yksikään markkinoilla oleva testi ei ole 100-prosenttisen varma. Monet tekijät näytteenotossa ja ajoituksessa voivat vaikuttaa tulokseen.

COVID-19 kotitestejä säätelee laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010).
Tietoa laitelainsäädäänöstä (Fimean)

Miten tulkitset kotitestin tuloksen?

Alla olevat ohjeet ovat yleisiä ohjeita kotitestin tulosten tulkintaan. Sinun kannattaa lukea huolellisesti myös testin valmistajan ohjeet.

Positiivinen tulos

 • Jos saat kotitestistä positiivisen tuloksen, ei tulosta ole välttämätön varmistaa terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa koronanäyte otetaan näytteenottokriteerien perusteella.
 • Mikäli kotitestin tulos on positiivinen, suositellaan noudattamaan vähintään 5 vuorokauden eristystä, tarkemmat ohjeet kohdassa Eristäytyminen ja Karanteenit.

Negatiivinen tulos

 • Jos antigeenitestin tulos on negatiivinen, sinulla ei testintekohetkellä voitu tällä testillä havaita koronavirustartuntaa.
 • Kotitestin negatiivinen tulos ei tarkoita, etteikö koronavirustaudin itämisaika voisi olla meneillään ja tauti todettavissa myöhemmin.
 • Kotitestin negatiivinen tulos ei vapauta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista
 • Jos sinulla on tai sinulle tulee koronavirukseen sopivia oireita, kotitesti on negatiivinen, mutta kuulut ryhmään josta terveydenhuollossa koronanäyte otetaan, varaa aika terveydenhuoltoon PCR-testiin. Näin siksi, että useat tekijät lisäävät kotitestin tuloksen epävarmuutta. Näitä tekijöitä ovat käytetyn testin kyky todeta koronatartunta, näytteenoton onnistuminen sekä näytteenoton ajankohta.

Miten voit varata ajan terveydenhuoltoon koronatestiin?

 • Tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Omaolo-palvelusta saat oireidesi perusteella toimintaohjeet.
  Siirry Omaolo-palveluun
 • Ohjeet ajanvaraukseen ja tiedot testauspaikoista löytyvät täältä. Julkisen terveydenhuollon testauspaikoissa testi on maksuton.

Lisätietoa

Tartuntatautilain 7 §:n mukaan THL toimii tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi. THL:n antamat ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia.