Koronaviruksen kotitestit

(LÄHDE THL 7.3.2022)

Koronaviruksen kotitestejä on kahta päätyyppiä: vasta-ainetestejä ja antigeenitestejä.

Miten valitset kotitestin?

Vasta-ainetestit

Vasta-ainetestin avulla voit alustavasti arvioida, oletko aiemmin sairastanut koronavirustaudin.

Vasta-ainetestit havaitsevat vasta-aineet, joita elimistö muodostaa koronavirusta vastaan. Ne eivät siis havaitse suoraan itse virusta.

Kotona tehtävät vasta-ainetestit tehdään sormenpääverinäytteestä. Vasta-aineet nousevat veressä havaittavalle tasolle vasta-ainetyypin mukaan noin viikon–kolmen kuluessa tartunnasta. Koronatartunnan alkuvaiheessa testi voi antaa negatiivisen tuloksen, koska vasta-aineita ei ole vielä muodostunut riittävästi. Siksi vasta-ainetesti ei kerro luotettavasti, onko henkilöllä koronatartunta.

Vasta-ainetesti ei myöskään kerro, onko virus varmasti poistunut elimistöstä taudin loppuvaiheessa.

Antigeenitestit

Antigeenitestit soveltuvat akuutin koronatartunnan toteamiseen. Antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan 5 päivää.

Ota nämä asiat huomioon, kun harkitset kotitestiä

On hyvä muistaa, että mikään testi ei ole 100-prosenttisen varma. Testistä voi saada väärän negatiivisen tai väärän positiivisen tuloksen.  Tästä syystä on tärkeää, että noudatat Miten tulkitsen kotitestin tuloksen -otsikon alla annettuja ohjeita.

Jos sinulla on koronatartuntaan sopivia oireita, voit tehdä koronakotitestin tai tarpeen vaatiessa menet tarvittaessa ammattilaisten tekemään maksuttomaan koronatestiin ja pysyt muuten kotona.
Milloin koronatestiin olisi hyvä mennä?

Työnantaja ei voi velvoittaa sinua tekemään kotitestiä. Testin tulos on henkilökohtainen terveystieto, jota sinun ei tarvitse kertoa työnantajalle.

Kun harkitset kotitestin ostoa, sinun kannattaa varmistaa, että testi on luotettava.  Etenkin verkkokaupassa on ollut saatavilla vaatimusten vastaisia, jopa väärennettyjä kotitestejä, joiden luotettavuudesta ei ole varmuutta.

Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja testejä ei ole osoitettu toimiviksi ja turvallisiksi maallikoiden käytössä.

Näin tunnistat vaatimukset täyttävän COVID-19-kotitestin

 • Kuluttajalle tarkoitetussa tuotteessa ja markkinointiväittämissä lukee esim. ”itse suoritettavaan testaukseen/ för själv-testning / device for self-testing)
 • Kotitesteissä tulee olla vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä. CE-merkinnän vieressä tulee myös näkyä tuotteen arvioineen tarkastuslaitoksen (ns. ilmoitetun laitoksen) nelinumeroinen koodi, esim. CE 0999.
 • Pakkauksessa ja käyttöohjeessa tulee olla valmistajan nimi ja yhteystiedot. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen valmistaja, pakkauksessa tai käyttöohjeessa tulee olla myös tieto valtuutetusta EU-edustajasta (lyh. EC Rep.). Puutteet näissä tiedoissa kielivät yleensä myös muista puutteista.
 • Suomessa myytävässä kotitestissä tulee olla yksinkertaiset ja selkeät, kuluttajille suunnatut käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Pakkaus sisältää kaikki tarvittavat välineet testin tekemiseksi kotona.

Huomioi nämä asiat, kun teet kotitestiä

 • Tarkista, että pakkaus on ehjä.
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ja oikeat säilytysolosuhteet.
 • Jos epäilet tuotteen luotettavuutta, älä käytä sitä.
 • Kun teet testiä, noudata huolellisesti valmistajan antamia ohjeita.
 • Tulkitse tulos valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Jos epäilet tuotevirhettä ja että tuote ei toimi kuten sen pitäisi, ilmoita siitä tuotteen myyjälle.
 • Yksikään markkinoilla oleva testi ei ole 100-prosenttisen varma. Monet tekijät näytteenotossa ja ajoituksessa voivat vaikuttaa tulokseen.

COVID-19 kotitestejä säätelee laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010).
Tietoa laitelainsäädäänöstä (Fimean)

Miten tulkitset kotitestin tuloksen?

Alla olevat ohjeet ovat yleisiä ohjeita kotitestin tulosten tulkintaan. Sinun kannattaa lukea  huolellisesti myös testin valmistajan ohjeet. Jos epäilet kotitestin tulosta, suosittelemme, että hakeudut ammattilaisen tekemään koronatestiin.

Vasta-ainetestin tuloksen tulkinta ja jatkotoimet

Kotitesti mittaa sekä IgM-luokan että IgG-luokan vasta-aineita.

Jos IgM-vasta-ainetestitulos on positiivinen

 • Jos IgM-vasta-ainetestitulos on positiivinen, sinulla on vasta-aineita koronavirusta kohtaan ja sinulla voi olla koronatartunta. Suosittelemme, että menet testiin (PCR-testi) terveydenhuoltoon.
 • Suosittelemme vahvasti, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja ennen kuin menet PCR-testiin. Jatka vapaaehtoista kontaktien välttämistä myös testin jälkeen, kun odotat tuloksia.
 • Suosittelemme, että käytät maskia, jos sinun on välttämätöntä liikkua paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 • PCR-testituloksen jälkeen noudata terveysviranomaisten ohjeita.
 • Jos PCR-testin tulos on positiivinen, terveysviranomaiset määräävät sinut eristykseen, kartoittavat altistuneet ja määräävät altistuneet karanteeniin. Näitä toimia ei tehdä kotitestituloksen perusteella.

Jos IgG-vasta-ainetestitulos on positiivinen

 • Jos IgG-vasta-ainetestitulos on positiivinen, sinulla on todennäköisesti vasta-aineita koronavirusta kohtaan. Olet todennäköisesti sairastanut koronavirustaudin.
 • Vasta-aineiden antamasta suojasta ja suojan kestosta ei kuitenkaan ole varmuutta. Noudata siis kaikille yhteisiä ohjeita tartunnan torjuntaohjeita.
 • Jos sinulla on tai sinulle tulee koronaviruksen oireita, suosittelemme, että menet tarvittaessa koronavirustestiin.
  Milloin koronatestiin olisi hyvä mennä

Jos sekä IgM- että IgG-vasta-ainetestitulokset ovat positiivisia

 • Jos molemmat vasta-ainetestitulokset ovat positiivisia, sinulla on todennäköisesti vasta-aineita koronavirustartuntaa vastaan. Olet siis todennäköisesti sairastanut koronavirustaudin.
 • Vasta-aineiden antamasta suojasta ja suojan kestosta ei kuitenkaan ole varmuutta. Noudata siis kaikille yhteisiä ohjeita tartunnan torjuntaohjeita.
 • Jos sinulla on tai sinulle tulee koronaviruksen oireita, suosittelemme, että menet tarvittaessa koronavirustestiin.
  Milloin koronatestiin olisi hyvä mennä

Jos IgM- tai IgG-vasta-ainetulos on negatiivinen

 • Jos IgM- tai IgG-vasta-ainetestitulos on negatiivinen, sinulla ei ole testausajankohtana koronavasta-aineita eli sinä et todennäköisesti ole aiemmin sairastanut koronaa.
 • Huomaathan, että jos altistuksesta tai oireiden alkamisesta on kulunut vasta vähän aikaa, on mahdollista, että vasta-aineet eivät vielä ole nousseet havaittavalle tasolle, vaikka olisit saanut koronatartunnan.
 • Jos sinut on määrätty karanteeniin, negatiivinen kotitestitulos ei vapauta karanteenista.
 • Jos sinulla on tai sinulle tulee koronaviruksen oireita, mene koronatestiin (PCR-testi).

Antigeenitestin tuloksen tulkinta

Positiivinen tulos

 • Jos saat kotitestistä positiivisen tuloksen, ei tulosta ole välttämätön varmistaa terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa koronanäyte otetaan näytteenottokriteerien perusteella.
 • Mikäli kotitestin tulos on positiivinen, suositellaan noudattamaan vähintään 5 vuorokauden eristystä, tarkemmat ohjeet kohdassa Eristäytyminen ja Karanteenit.

Negatiivinen tulos

 • Jos antigeenitestin tulos on negatiivinen, sinulla ei testintekohetkellä voitu tällä testillä havaita koronavirustartuntaa.
 • Kotitestin negatiivinen tulos ei tarkoita, etteikö koronavirustaudin itämisaika voisi olla meneillään ja tauti todettavissa myöhemmin.
 • Kotitestin negatiivinen tulos ei vapauta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista
 • Jos sinulla on tai sinulle tulee koronavirukseen sopivia oireita, kotitesti on negatiivinen, mutta kuulut ryhmään josta terveydenhuollossa koronanäyte otetaan, varaa aika terveydenhuoltoon PCR-testiin. Näin siksi, että useat tekijät lisäävät kotitestin tuloksen epävarmuutta. Näitä tekijöitä ovat käytetyn testin kyky todeta koronatartunta, näytteenoton onnistuminen sekä näytteenoton ajankohta.

Miten voit varata ajan terveydenhuoltoon koronatestiin?

 • Tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Omaolo-palvelusta saat oireidesi perusteella toimintaohjeet.
  Siirry Omaolo-palveluun
 • Ohjeet ajanvaraukseen ja tiedot testauspaikoista löytyvät täältä. Julkisen terveydenhuollon testauspaikoissa testi on maksuton.

Lisätietoa

Tartuntatautilain 7 §:n mukaan THL toimii tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi. THL:n antamat ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia.