Koronavirus COVID-19

Näille sivuille on koottu tärkeää tietoa koronavirustilanteesta. Kunnan nettisivujen etusivun Ajankohtaista -osiossa sekä Facebookissa ja Twitterissä ilmestyvät tuoreimmat kunnan tiedotteet liittyen poikkeusoloihin. 

Mikä on Koronavirus – COVID 19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Hailuodon kunnan ohjeistus koronatartunnan tai -epäilyn varalle

Hailuodon  kunnanhallituksen tekemät koronalinjaukset 28.2.2021 saakka näet oheisen linkin kautta: Hailuodon kunnan koronalinjaukset

Tilanne Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronatieto löytyy kootusti oyskorona.fi -sivustolta.

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 28.2.2021 saakka

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Keskeistä on hillitä epidemian etenemistä. Alueellinen PPSHP Covid 19 -koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 16.2.2021 pidetyssä kokouksessaan lievennyksiä yksityistilaisuuksia ja julkisten tilojen aukioloa koskeviin suosituksiin.​ Koordinaatioryhmä muistuttaa, että hiihtolomiin tarvitaan nyt malttia. Myös hiihtolomalla kaikkien tulisi muistaa korona-ajan yleiset käyttäytymis- ja hygieniaohjeet, jotta virus ei lähtisi nousuun alueella.

Muutoksena aikaisemmin annettuihin suosituksiin koordinaatioryhmä linjasi, että pienimuotoisia yksityistilaisuuksia voidaan järjestää, kun niiden osallistujamäärä rajataan kymmeneen henkilöön. Etäosallistumista suositellaan. Aikaisemman suosituksen mukaan yksityistilaisuuksia ei suositeltu järjestettävän pienimuotoisia muistotilaisuuksia lukuun ottamatta.

Jo aikaisemmin ryhmä on linjannut, että kunnat voivat käyttää omaa harkintaansa hallinnoimiensa julkisten tilojen aukiolon suhteen. Nyt suosituksista on jätetty pois määrittely siitä, että tiloja voitaisiin pitää avoinna välttämättömän asioinnin turvaamiseksi. Myös suositus yleisten tilojen, esimerkiksi kauppakeskusten leikkipaikkojen kiinnipidosta on jätetty suosituksista pois.

Tällä hetkellä suositukset ovat voimassa 28.2. saakka.

Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • pienimuotoisia yksityistilaisuuksia voidaan järjestää, kun niiden osallistujamäärä rajataan kymmeneen henkilöön. Etäosallistumista suositellaan.

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset

Maskisuositus on laajennettu THL linjauksen mukaan koskemaan kaikkia yli 12-vuotiaita

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esimerkiksi taksissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

– Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12-17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset.

Julkiset tilat

 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia ettäyksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Maskin käyttö

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta, sitä on aina käsiteltävä puhtailla käsillä ja maskin koskettelua tulee välttää. Katso THL:n ohjevideo alta.

Rokotustilanne Hailuodossa

Hailuodon kunnan ajankohtainen koronarokotuskirjausten määrä on nähtävissä rokotusrekisteri -sivulta

Rokotamme Hailuodon kunnan asukkaita, kotikunta Hailuoto.

Suomen tilanne lyhyesti (THL)
Päivitetty ti 22.2. klo 15:15

 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 54 132 (+1 479*)
  • La 20.2. ilmoitettiin 632 tapausta
  • Su 21.2. ilmoitettiin 457 tapausta
  • Ma 22.2. ilmoitettiin 390 tapausta
 • Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on ilmoitettu yhteensä 556*
  • 530 Britannian virusmuunnosta B.1.1.7
  • 25 Etelä-Afrikan virusmuunnosta B.1.351
  • 1 Brasilian virusmuunnos P.1
 • Testattuja näytteitä yhteensä noin 3 183 300 (+36 600*)
 • Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 733 (+7*)
 • Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä: 90 (+21*)
 • Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä: 50 (+2*) 
 • Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä: 30 (+6*)
 • COVID-19-rokotusten edistyminen
 • Tietoa alueellisesta epidemiatilanteesta sairaanhoitopiireittäin:
  Koronaepidemia: Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset

*Tiedot on päivitetty maanantaina 22.2. Luvut kuvaavat muutosta verrattuna eiliseen. Koronakartalle tieto todetuista tartunnoista ja testatuista näytteistä päivittyy joka päivä. Tapaus- ja näytemäärät voivat tarkentua takautuvasti. Sairaalahoidossa olevien COVID-19-potilaiden ja tautiin liittyvien kuolemantapausten lukumäärä perustuu sairaanhoitopiirien THL:lle ilmoittamiin tietoihin.