Koronavirus COVID-19

Näille sivuille on koottu tärkeää tietoa koronavirustilanteesta. Kunnan nettisivujen etusivun Ajankohtaista -osiossa sekä Facebookissa ja Twitterissä ilmestyvät tuoreimmat kunnan tiedotteet liittyen poikkeusoloihin. 

Koronarokotukset Hailuodon kunnassa

Hailuodon kunnnan omilta sivuilta näät päivitetysti rokotustilanteen ja ajanvaraustiedot.

Siirry sivuille tästä

Koronarokotteiden turvallisuus

Koronarokotteiden turvallisuus ja uusimmat tutkimukset löytyvät THL:n laajoilta sivuilta.

Lue lisää koronarokotteiden turvallisuudesta tästä

Mikä on Koronavirus – COVID 19

Lue lisää koronaviruksesta THL:n sivuilta

Hailuodon kunnan ohjeistus koronatartunnan tai -epäilyn varalle


Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 4.5.2021 asti. Hailuodon kunnan tarkennetut käytännön tulkinnat koronalinjauksista käydään läpi kohdassa 2.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.


 1. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kuntien hallinnoimat, STM:n määritelmän mukaiset korkean tautiriskin julkiset tilat suljetaan. Turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumiseen.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella o Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, jos siinä pystytään huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.

Kuntosalitoiminta

Hailuodon kunnan kuntosali avataan poikkeusrajoituksin kaikille halukkaille 6.4.2021 alkaen. Harjoittelu tapahtuu omatoimisissa pienryhmissä, 1–2 henkilöä kerrallaan. Kuntosalivuoron saa ajanvarauksella Petri Partaselta numerosta: 0444973566 tai kuntosalin käyttäjien omasta WhatsApp -ryhmästä. Lue lisää

Perhevuorot kunnan liikuntasalissa

Hailuodon kunta avaa ajanvarauksen kunnan liikuntasalin perhevuoroille. Vuorot on tarkoitettu ainoastaan samassa taloudessa asuville perheenjäsenille. Vuoroja voivat varata kaikki hailuotolaiset perheet 22.4. alkaen Petri Partaselta numerosta: 0444973566. Lue lisää

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Opetuksen järjestäminen

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

 1. Hailuodon kunnan tarkennetut käytännön tulkinnat koronalinjauksista.

Linjaukset ovat voimassa 4.5. asti

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua, jos siinä pystytään huomioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Hailuodon kunnan kuntosali ei ole yleisesti avoinna.
 • Senioreiden (yli 60-vuotiaiden) kuntosali on avoinna poikkeusjärjestelyin. Lue ohjeet salin käyttöön
 • Hailuodon kunnan kuntosali on avattu kaikille kuntalaisille poikkeusjärjestelyin 6.4. alkeen. Lue lisää salivuoron varauksesta

Julkiset tilat

 • Hailuodon kirjasto pysyy auki rajoitetuin palveluin. Tilat rajataan kuuteen henkilömäärään ja maskisuositus on käytössä yli 12-vuotiaille.
 • Nuorisotilat pysyvät auki, tilat rajataan kymmeneen henkilömäärään ja maskisuositus on käytössä yli 12-vuotiaille.

Opetuksen järjestäminen

 • Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse, erityisesti palvelukodeissa.

Rokotustilanne Hailuodossa

Hailuodon kunnan ajankohtainen koronarokotuskirjausten määrä on nähtävissä rokotusrekisteri -sivulta

 

*Valmiusaste ilmoitettu rokotteen haluavien kuntalaisten osuudesta
**Luku ilmoitettu kaikista Hailuodossa rokotetuista, myös sote-henkilöstö

 

Milloin on oma vuorosi tulla rokotukseen ja mistä voit varata rokotusajan. Siirry koronarokotus-sivulle alla olevasta painikkeesta.

Siirry tästä koronarokotukset Hailuodossa nettisivulle

 


Suomen tilanne lyhyesti (THL)

Päivitetty 3.5. klo 13:16

Suomen koronatilanne lyhyesti

Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 87 345 (+537*)

   • La 1.5. ilmoitettiin 288 tapausta
   • Su 2.5. ilmoitettiin 132 tapausta
   • Ma 3.5. ilmoitettiin 117 tapausta
  • Testattuja näytteitä yhteensä noin 4 501 000 (+29 500*)
  • Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 915 (+1*)   
  • Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä: 59 (+0*)
  • Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä: 33 (-3*)
  • Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä:  28 (-3*)
  • COVID-19-rokotusten edistyminen