Koronavirus COVID-19

Näille sivuille on koottu tärkeää tietoa koronavirustilanteesta. Kunnan nettisivujen etusivun Ajankohtaista -osiossa sekä Facebookissa ja Twiterissä ilmestyvät tuoreimmat kunnan tiedotteet liittyen poikkeusoloihin. 

 

Mikä on Koronavirus – COVID 19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovuttiin ja poikkeusolot päättyivät tiistaina 16. kesäkuuta 2020

(Valtioneuvoston viestintäosasto 15.6.2020)

Suomen tilanne lyhyesti (THL)

Päivitetty to 30.7. klo 12.30.

Valtakunnallinen koronavirusepidemiatilanne on vakaa. THL päivittää tilannekatsaussivua jatkossa toistaiseksi vain arkisin, mutta jatkaa samalla tiiviisti tilanteen seurantaa. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Koronakartta päivittyy jatkossakin päivittäin.

Suomen tilanne lyhyesti

 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 7 423 (+ 9*)
 • Testattuja näytteitä yhteensä: noin 354 300 (+ 5 300*)
  * Määrä muuttunut edelliseltä päivältä. Rekisteriin ilmoitettu kokonaistapausmäärän muutos on yhdeksän tapausta. Kaikki tapaukset ovat uusia, edeltävän kahden viikon aikana todettuja tuoreita tapauksia. Katso myös alla Tietojen raportoinnista.
 • Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 329 (+ 0**)
 • Sairaalahoidossa olevien määrä Suomessa on 4 (- 1**)
 • Tehohoidossa olevien määrä Suomessa on 0 (+ 0**)
  ** Tiedot on päivitetty ke 29.7. ja sulkeissa olevat luvut kuvaavat muutosta verrattuna ma 27.7. tilanteeseen. Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja tautiin liittyvien kuolemantapausten lukumäärän.
 • Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 134 tapausta 100 000 asukasta kohden.
 • Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (21.-27.7.) todettiin 50 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 0,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (14.-20.7.) vastaavat luvut olivat 49 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 0,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.
  • Raportointiviiveet voivat vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin. Näin ollen tuoreimman seurantajakson perusteella ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien noususta tai laskusta.
 • Virustestauksen kapasiteetti on yli 13 000 testiä päivässä.
 • Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 950, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 29.7.