Koronatilanne Suomessa (THL 12.8.2020)

Päivitetty ke 12.8. klo 13.10.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen varsin vähäinen, mutta niiden ilmaantuvuus on selvästi noussut heinäkuun alun lukuihin verrattuna. THL jatkaa  tiiviisti epidemiatilanteen seurantaa.

Tilannekatsaussivua päivitetään arkisin ja koronakartta päivittyy päivittäin. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Suomen tilanne lyhyesti

 • Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 7 642 (+ 19*)
 • Testattuja näytteitä yhteensä: noin 431 300 (+ 7 300*)
  * Määrä muuttunut edelliseltä päivältä. Rekisteriin ilmoitettu kokonaistapausmäärän muutos on 19 tapausta. Kaikki tapaukset uusia, edeltävän kahden viikon aikana ilmoitettuja tapauksia. Myös testattujen näytteiden lukumäärä kuvaa kokonaistestausmäärän muutosta edelliseen päivään verrattuna. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti noin 4000-6000. Katso myös alla Tietojen raportoinnista.
 • Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 333 (+ 0**)
 • Sairaalahoidossa olevien määrä Suomessa on 7 (+ 2**)
 • Tehohoidossa olevien määrä Suomessa on 1 (+ 0**)
  ** Luvut kuvaavat muutosta verrattuna ma 10.8. tilanteeseen.
 • Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 138 tapausta 100 000 asukasta kohden.
 • Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (3.-9.8.) todettiin 139 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 2,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (27.7.-2.8.) vastaavat luvut olivat 81 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 1,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.
  Raportointiviiveet voivat vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin. Näin ollen tuoreimman seurantajakson perusteella ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien noususta tai laskusta.
 • Virustestauksen kapasiteetti on yli 14 000 testiä päivässä.
 • Parantuneita arvioidaan olevan noin 7 050, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 12.8.