Koronarokotustilanne Hailuodon kunnassa 8.11.

Hailuodon kunnassa ensimmäisen rokotteen on saanut kaikista kuntalaisista 82,7 prosenttia. Toisen rokotteen osalta luku on 75,9 prosenttia. Kolmannessa ryhmässä on vielä niin vähän kuntalaisia, ettei tietoja julkaista. Esitetyt prosenttiosuudet ovat kattavuuksia koko kunnan asukasluvusta, eivätkä huomioi esimerkiksi sitä, että alle 12- vuotiaita ei tällä hetkellä rokoteta lainkaan.

Hailuodon kunnassa on siirrytty uuteen yksinkertaistettuun tapaan seurata koronarokotusten edistymistä. Uudessa taulukossa näkyy ensimmäisen, toisen sekä kolmannen rokotteen käynnissä olo, rokotteiden välissä pidettävä aika, varausnumero sekä rokotuskattavuusprosentti. Tällä hetkellä ensimmäistä ja toista rokotetta annetaan kaikille yli 12-vuotiaille. Kolmatta rokotetta annetaan erikseen määritellylle ryhmälle, joka on avattu tämän tiedotteen loppuosassa.

 

Ajanvaraus rokotuksiin:

 1. Ensimmäinen rokotusaika varataan hoidon tarpeen arvioinnin numerosta 020 6306060. Puheluun vastaa Pihlajalinna. Soitathan numeroon vain kerran ja annat puhelun soida loppuun saakka, sieltä soitetaan sinulle takaisin.
 2. Toinen rokotusaika varataan numerosta 044 4973 543, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut noin 6 viikkoa.
 3. Kolmas rokotusaika varataan terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 0206306060.

 

Kolmas koronarokoteannos suositellaan 6 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

 • Ensimmäiset kaksi rokotetta 3-4 viikon annosvälillä saaneille henkilöille, ei kuitenkaan alle 30-vuotiaille miehille
 • 60 vuotta täyttäneille
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville
 • lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2

Kolmas koronarokoteannos suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille 2 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

 • Elinsiirto Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto.
 • Kantasolusiirto Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito Ryhmään kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.