Koronarokotukset Hailuodossa

Rokotukset Covid-19-tautia vastaan on aloitettu nyt myös Hailuodossa. Rokote on vapaaehtoinen ja se on tehokkain tapa suojautua Covid-19-taudilta.

Rokotukset toteutetaan yli 16-vuotiaille Valtioneuvoston ohjeella alla olevan järjestyksen mukaisesti:

 1. covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;
 2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia (HUOM! Aloitetaan aikaisintaan viikolla 9!)
  1. 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  2. 75–79-vuotiaat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  3. 70–74-vuotiaat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  4. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.
  5. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.
 3. muut kuin 1-2 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Nyt rokotusvuorossa ovat ryhmään 1 kuuluvat henkilöt. Rokotemäärät ovat toistaiseksi hyvin maltillisia.  Tämän hetken tiedon mukaan saamme rokotteita aikaisintaan viikolla 9 eli maaliskuun alussa.

Käytössä on Comirnaty-rokote. Riittävä suoja varmistetaan kahdella rokoteannoksella, jotka annetaan 21vrk välein. Yleisimmät raportoidut haittavaikutukset tällä rokotteella ovat pistokohdan kipu ja turvotus, päänsärky, niska- ja lihassärky, vilunväristykset, sekä kuume. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotteen suojateho kahden rokoteannoksen jälkeen aikuisväestöllä 95% ja ikääntyneilläkin 94%. Rokote suojaa erityisesti taudin vaikeilta muodoilta.

Seuraa ajantasaista tiedottamista kunnan verkkosivuilta ja sähköisistä viestimistä, sekä tulevista kuntatiedotteista, sekä ilmoitustauluilta, jotta pysyt ajan tasalla meneillään olevista rokotusryhmistä.

Lisätietoa koronarokotteesta saat www.thl.fi ja rokotuksista Hailuodossa saat tarvittaessa terveydenhoitaja Marikalta p. 044 4973 543