Kirkonkylän asemakaavan päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kirkonkylän asemakaavan päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu OAS. Sama tiedosto on nähtävillä paperisena kunnanvirastolla aukioloaikoinamme.