Keskiniemen pookin peruskorjaus suunnitteilla vuodelle 2024

Väylävirasto on tehnyt suunnitelman Keskiniemen pookin peruskorjauksesta. Peruskorjaussuunnitelmat ovat valmiina ja pookin peruskorjaus on tarkoitus suorittaa vuonna 2024, mikäli siihen saadaan rahoitus. Peruskorjaus koostuu pääosin ulkovuorauksen korjaamisesta ja maalauksesta. Myös tukirunkorakenteita täytyy osittain uusia ja vahvistaa. Korjauksen suunnittelu on tehty vanhaa ja perinteistä pookia kunnioittaen. Pookin laudoitusta ja ulkoverhoilua säästetään, jos se on mahdollista, mutta huonokuntoiset laudoitukset tullaan uusimaan. Keskiniemen pookin vieressä sijaitseva Keskiniemen apuloisto toimii Keskiniemen väylän valaistuna turvalaitteena, ja se on tarkoitus säilyttää jatkossakin.